U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Milieu & energie » Wat is mvo?

Wat is mvo?

Koninklijke Metaalunie is partner van MVO-Nederland. Met MVO-Nederland is Metaalunie van mening dat bij mvo een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. 
 
MVO is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij: 

  • Mvo is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • Mvo is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholdersbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Mvo is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de mvo-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Mvo is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Waar staat u met mvo?
Welke ambitie heeft u met mvo? En waar staat u op dit moment? Is er een gat tussen ambitie en status quo en hoe kunt u dat gat dichten? De digitale Metaalunie mvo-monitor geeft hier antwoord op. In deze digitale mvo-monitor is op brancheniveau, het mkb-metaal, een praktische vertaling gemaakt naar de verschillende kernthema's uit de ISO 26000 MVO gaat daarbij uit van zeven principe's: 

  1. een organisatie legt rekenschap af van haar effecten op de maatschappij, de economie en het milieu
  2. een organisatie is transparant in haar besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu
  3. een organisatie gedraagt zich ethisch
  4. een organisatie respecteert de belangen van haar stakeholders
  5. een organisatie respecteert de rechtsorde en accepteert dat dit verplicht is
  6. een organisatie respecteert de internationale gedragsnormen
  7. een organisatie respecteert de mensenrechten en onderkent de universaliteit en het belang hiervan

De zeven principes zijn in elke ambitie, voor elk onderwerp binnen de kernthema's, in de digitale Metaalunie mvo-monitor gewogen en verankerd. Een belangrijk element binnen MVO is de dialoog met stakeholders. In het vaststellen van de ambities in deze mvo-monitor zijn dan ook, voor de branche relevante, stakeholders betrokken. De volgende stakeholders hebben een actieve bijdrage geleverd en onderschrijven de relevantie van deze mvo-monitor; COS Brabant, Syntens, Ministerie I & M, Commissie EZ Koninklijke Metaalunie (mkb-metaal ondernemers) & Provincie Noord Brabant en Overijssel. Door het betrekken van deze stakeholders heeft de Metaalunie op brancheniveau invulling gegeven aan dit element.

Contact

Gerard Wyfker
Beleidssecretaris
030 605 33 44
wyfker@metaalunie.nl