U bent niet ingelogd.

eHerkenning

Wat is het?
Een digitaal identificatiemiddel dat een bedrijf nodig heeft bij contacten met officiële instanties als dit verplicht is gesteld.

Welk niveau?
Er zijn verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Iedere officiële instantie bepaalt per dienst welk niveau is vereist.

Een lijst met overzicht van aangesloten organisaties is te vinden via https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen. Op dit moment moet u eHerkenning in ieder geval gebruiken bij de Belastingdienst, de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het UWV. In de toekomst wordt het gebruik van eHerkenning voor steeds meer instanties verplicht gesteld.

Aanvragen of upgraden?
Doorloop het stappenplan op https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen.
Het advies is om in ieder geval te kiezen voor betrouwbaarheidsniveau 3, aangezien het UWV dit niveau vereist.
Het is goed mogelijk dat u al een eHerkenning heeft voor uw contacten met de Belastingdienst (uw boekhouder of accountant weet hier wellicht meer van). Heeft u inderdaad al een eHerkenning, maar is het betrouwbaarheidsniveau te laag? Neem contact op met uw leverancier van uw huidige eHerkenningsmiddel om te vragen of een upgrade mogelijk is.

Kosten?
De aanschaf en het gebruik van eHerkenning brengt kosten met zich. Deze verschillen per betrouwbaarheidsniveau en de gekozen leverancier.

Meer info: https://eherkenning.nl.