U bent niet ingelogd.

Hulpmiddelen van Metaalunie bij de informatieplicht

Omdat de wetteksten, de Erkende Maatregelen Lijsten energiebesparing (EML) en de informatieplicht daarover geen eenvoudige kost zijn, maakt Metaalunie het makkelijker met een hulppakket op maat:

Informatieplicht energiebesparing; welke stappen te nemen.

 

 
 

Stap 1.

Is uw onderneming op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer een zogenoemde type A- of B-inrichting? Gaat u dan door naar stap 2. Mocht u niet weten of u een A- of B-inrichting heeft of u heeft geen A- of B-inrichting, lees dan onderstaande toelichting.  

Mocht u het antwoord op deze vraag niet weten, raadpleeg de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module). Meer hierover wordt uitgelegd op de website van infomil.  
Als u geen A- of B-inrichting heeft, dan geldt de informatieplicht niet voor u maar kan er een specifieke regeling van toepassing zijn. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van infomil

Stap 2.

Verbruikt uw onderneming per jaar 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 M3 aan gas of meer? Dan gaat u door naar stap 3. Zo niet, dan bent u niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en geldt ook de informatieplicht niet voor u.

Stap 3.

Verbruikt uw onderneming per jaar meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 75.000 M3 aan gas? Lees dan onderstaande toelichting. Zo niet, dan kunt u door naar stap 4.

Als uw onderneming meer dan 200.000 kWh of 75.000 M3 gas per jaar verbruikt bent u een zogenoemde grootverbruiker. Als grootverbruiker kunt u meedoen aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE). Indien u aan deze afspraken deelneemt en aan de verplichtingen voldoet, dan voldoet u daarmee aan de wettelijke energiebesparingsverplichting en hoeft u niet te voldoen aan de informatieplicht. Voor meer informatie, ga naar RVO.nl.

Bedrijven die op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED) een auditplicht hebben, hadden iets langer de tijd om aan de informatieplicht te voldoen. Voor hen gold niet 1 juli 2019 maar 5 december 2019. U kunt op de website rvo.nl nagaan of u auditplichtig bent.

Stap 4.

U kunt via het eLoket aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen om aan uw wettelijke energiebesparingsplicht te voldoen.
Om bij het eLoket in te kunnen loggen heeft u een eHerkenning nodig. Mocht u problemen hebben met het invullen van het eLoket, lees dan onderstaande toelichting.
Mocht u na het lezen van de toelichting nog vragen hebben, dan kunt u uw vragen per mail versturen naar informatieplicht@metaalunie.nl. Als u algemene vragen heeft over energiebesparende maatregelen en de informatieplicht, dan kunt u die per mail versturen naar bj@metaalunie.nl


Meer informatie en hulp bij het invullen van het eLoket
Het kan zo zijn dat u meer informatie nodig heeft om het eLoket juist in te vullen.

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan opgesteld dat is te bekijken via de volgende link: http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/ 
  • Metaalunie heeft samen met FME een digitale ‘EML-tool’ laten ontwikkelen. Medio april 2020 is er een tweede, geoptimaliseerde versie van de tool verschenen. ‘EML’ staat voor Erkende Maatregel Lijsten; de basis voor de informatieplicht.
    U kunt bij deze EML-tool via de volgende link vinden: https://informatieplicht.energiecentrum.nl/
    (Wanneer u op deze site wilt starten klikt u op de oranje knop aanmelden. U kunt ook inloggen wanneer u zich al eerder had aangemeld.)
  • Infomil heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee de erkende maatregelen energiebesparing gefilterd kunnen worden. Deze ‘filtertool’ staat achter de link https://femtoezicht.infomil.nl/#/
  • Bekijk vooral de hulpmiddelen zoals genoemd in het blauwe tekstvlak bovenaan deze pagina: een algemene brochure, de maatregellijst en de checklist (in pdf en op aanvraag in gedrukte vorm verkrijgbaar).

Heeft u een vraag?

Adviseur
Bestuursrecht

030 605 33 44
bj@metaalunie.nl

Besparingsprogramma's in de regio

In de provincies Drenthe en Overijssel kunt u gebruik maken van subsidie van de provincies.