U bent niet ingelogd.

Energieprestatiekeuring (EPK)

De Energieprestatiekeuring (EPK) is een digitaal instrument waarmee u kunt aantonen dat u met uw bedrijf werkt aan energiebesparing.

Met de Energieprestatiekeuring (EPK) kunt u zelf eenvoudig toetsen of en hoe aan de erkende maatregelen voor energiebesparing en aan het daaraan verbonden doelmatig beheer en onderhoud wordt voldaan of kan worden voldaan. De EPK-tool bestaat uit een doorlichting met energiebenchmark en een scan van alle voor het specifieke bedrijf relevante maatregelen. Na afloop heeft u zicht op de maatregelen die voor uw bedrijf van toepassing zijn, in hoeverre u hier al invulling aan heeft gegeven en de nog te treffen maatregelen. De Energieprestatiekeuring is gratis en kan zonder externe adviseur worden toegepast. U kunt periodiek vaststellen of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen voor energiebesparing en u kunt dit aantonen.

> Ga naar Energieprestatiekeuring.