U bent niet ingelogd.

Verklarende woordenlijst


BENG
De MCI-score is de score voor de Material Circularity Indicator die is ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation. Deze methodiek meet de mate van circulariteit van een product met een score tussen 0 en 1. De berekening van de MCI-score is gebaseerd op een beschrijving van de materiaalstromen tijdens de levenscyclus van een product (zie leidraad op platform CB’23). De webtool is gratis.

BREEAM

BREEAM bepaalt de duurzaamheid van een gebouw aan de hand van negen thema’s (management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling). Voor iedere categorie zijn er verplichte credits en optional credits te halen, de score per categorie draagt bij aan de totaalscore. De score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal vijf sterren zijn er te behalen.

C2C
Beide certificaten zijn van Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het concept van Cradle to Cradle is door architect William McDonough en chemicus Michael Braungart in 2002 bedacht. Het principe van Cradle to Cradle is dat de producten na hun levensduur geheel zijn te gebruiken in nieuwe producten of volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Circulariteit

Circulaire economie (CE) is een breed begrip voor het waardevol inzetten van middelen, zonder verlies van grondstoffen, producten, capaciteit en mensen. Met als doel positieve effecten voor klimaat, milieu, werkgelegenheid en economie. Oneindig (her)gebruik van materialen moet daarbij het uitgangspunt zijn. Oneindig gebruik vereist ingrijpende veranderingen in ons leven en vraagt om bijdragen van iedereen: industrie, overheid en consument (Transitieagenda Maakindustrie, 2018).

EPD
EPD staat voor Environmental Product Declaration. Een EPD wordt veelal gebruikt om de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) in een universeel format te communiceren. De eisen aan een EPD zijn afhankelijk van de EPD verstrekker.

GPR
GPR-gebouw is een instrument dat inzicht geeft in de duurzaamheid van bestaande en nieuw te bouwen gebouwen. Aan de hand van gestelde ambities wordt de beoordeling opgesplitst in de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Het resultaat wordt per thema gegeven met een score tussen 1 en 10.

GreenCalc+
Een rekeninstrument voor het beoordelen en vergelijken van de mate ‘duurzaamheid’ van vooral gebouwen, waarbij de duurzaamheid van een gebouw wordt uitgedrukt in een milieu-index. Hoe hoger de milieu-index hoe hoger de milieukwaliteit van het gebouw. GreenCalc+ maakt daarbij onderscheidt tussen de milieukwaliteit van het gebouw (Milieu-Index-Gebouw) en de milieukwaliteit van een organisatie in relatie tot het gebouw (Milieu-IndexBedrijfsvoering).

LCA
Een levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek voor het meten van de milieu-impact die hoort bij alle levensfasen van een product.

LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is de veel gebruikte beoordelings-systematiek voor groene gebouwen. Het is toepasbaar voor vrijwel ieder gebouwtype en biedt een framework voor gezonde, efficiënte en kostenbesparende groene gebouwen.

Materialenpaspoort

Materialenpaspoort wordt van een bouwwerk gemaakt om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt.

MCI
De MCI-score is de score voor de Material Circularity Indicator die is ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation. Deze methodiek meet de mate van circulariteit van een product met een score tussen 0 en 1. De berekening van de MCI-score is gebaseerd op een beschrijving van de materiaalstromen tijdens de levenscyclus van een product (zie leidraad op platform CB’23). De webtool is gratis.

MKI
MKI staat voor ‘milieukostenindicator’. De milieukostenindicator is een maatstaaf voor de maatschappelijke kosten van milieudruk. Het is samengesteld uit diverse milieu-indicatoren, zoals klimaatverandering, vermesting en uitputting en is uitgedrukt in euro’s.

MPG
Milieuprestatie Gebouwen berekening geeft inzicht in de milieueffecten van gebouwelementen en het gehele gebouw. MPG wordt uitgedrukt in euro’s per m2 BVO per jaar.

NMD
Nationale Milieudatabase is een verzamelplaats voor de scores uit levenscyclusanalyses. Voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen, bouwwerken en GWW-werken volgens de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is het gebruikelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geborgde milieurelevante materiaal- en productinformatie uit de NMD (Nationale Milieudatabase, n.d.).

WELL building standard
De WELL Building Standard is een prestatiegericht system voor meting, certificering en monitoring van gebouwaspecten die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en welbehagen door onder andere lucht, water, voeding, licht, fitness en comfort. WELL is er voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en certificering kan op verschillende niveaus.

Menu