U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Circulair bouwen MKB-metaal » Stap 4. Bouwen

Stap 4. Bouwen

Tijdens de bouwfase zijn er ook voldoende stappen die jouw project minder milieubelastend kunnen maken. De bouwfase begint bij het vinden van de juiste leveranciers. Dit is niet altijd even makkelijk, want de gewenste producten en materialen zijn niet altijd leverbaar. Het is de kunst om tijdens de bouwfase te blijven sturen op een lagere milieu-impact. Je doet dit door materialen en producten steeds weer met elkaar te vergelijken. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe je dit kunt aanpakken.4.1 Maak leveranciersafspraken

Leg het ontwerp vast in leveranciersafspraken. Maak hierin ook duidelijke afspraken over prestatie-eisen en de controleerbaarheid hiervan. Wat is de minimale inzet van gerecycled materiaal? Wat is de minimale levensduur van de afgenomen producten? Door deze randvoorwaarden vast te leggen, geef je de leverancier ook de ruimte om wijzigingen door te voeren. De ervaring leert namelijk dat circulaire bouwmaterialen niet ten alle tijden leverbaar zijn.

Hier moet je in ieder geval aan denken:

  • Vergelijk onderling de EPD’s.
  • Doe materiaal- en gezondheidscheck van producten en ingrediënten, waar komen ze vandaan?
  • Stel een productieverklaring voor de leveranciers. Vervolgens je zou het laten controleren bij EPEA.
  • Stel minimumeisen voor de samenwerking, zodat je partners respecteren en voldoen aan je ambities voor het beter wereld.
  • Vraag naar de certificaten voor bouwen, installateurs en bouwbedrijven.
  • Hoe zou je een levenslange garantie in je samenwerking met de leveranciers kunnen verwerken?
4.2 Betrek beoordelingen bij je bouwproces
In het bouwproces kun je steeds blijven kijken naar je leveranciers en aannemers. Welke certificaten hebben/bieden ze? Bijvoorbeeld, ISO 14001, duurzame bouwplaats, CO2 prestatie-ladder. De meest eerlijke en transparante vergelijken behaal je met een EPD. Omdat met een EPD de milieu-impact van de gehele levensloop van het product inzichtelijk wordt gemaakt, heeft dit sterk de voorkeur.

Met een EPD krijg je inzage in het productproces en de bijhorende milieu-impact. Let bij het vergelijken van EPD’s goed op de gebruikte eenheden. Bij de ene fabrikant wordt het product voorgerekend in strekkende meters, terwijl de andere leveranciers rekent in kilogrammen toegepast product. De belangrijkste informatie van een EPD is de resultaten tabel (zie figuur 4.2). Hierin zijn de emissies van de belangrijkste milieu-indicatoren per levensfase gekwantificeerd. De productlevensfasen lopen van ‘A’ productie tot aan ‘D’ recycling. De ‘B’ staat voor de gebruiksfase en “C” voor afvalverwerking.


Figuur 4.2
Het bovenstaande voorbeeld is afkomstig uit een EPD voor drywall panelen. Hoewel de EPD in een andere taal is, kunnen de milieu-indicatoren worden herkend door de gebruikte eenheid. Zo is de meeteenheid voor klimaatverandering internationaal erkend als ‘kg - CO2-eq’.

De gesommeerde emissies van de verschillende levensfasen (A t/m D) kunnen vervolgens worden vermenigvuldigd met schaduwprijzen om tot een eenpuntsscore te komen die je onderling kan vergelijken. Deze zijn te vinden in De Bepalingsmethode. Als je kiest voor producten uit de Nationale Milieudatabase, dan is dit al voor je gedaan.


Figuur 4.3.
Overzicht van schaduwprijzen, zoals vermeld in de Bepalingsmethode, versie 3.0, 1 januari 2019.

Voor het beoordelen en omrekenen van EPD’s kun je de hulp inroepen van een erkend LCA-deskundige. De deskundige kan dan samen met jou een lijst opstellen van leveranciers en de milieuprestaties onderling vergelijken.

Verder weten we dat lang niet alle leveranciers beschikken over een EPD. Wanneer er geen EPD beschikbaar is, zul je op een andere manier de leveranciers met elkaar moeten vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de CO2 prestatieladder, ISO 14.001, Cradle & Cradle certificering of vergelijkbare beoordelingen.

4.3 Stuur op materiaalstromen
Stuur tijdens de bouw op materiaalstromen. Komt er onverwachts ergens afval vrij? Kijk of je dit elders kunt toepassen, andere projecten in de buurt of terug naar een leverancier. Door tijdens de bouw nog bij te sturen, kun je een nog beter resultaat behalen.

Menu