U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Circulair bouwen MKB-metaal » Inleiding

Inleiding

In opdracht van Koninklijke Metaalunie is er een stappenplan circulair bouwen voor MKB metaal opgesteld. De wens voor een circulair stappenplan is ontstaan omdat Metaalunie merkt dat haar leden wel de ambities hebben om circulair te bouwen, maar vaak niet weten waar te beginnen. Er is op de markt een erg breed palet aan methoden aanwezig, die niet altijd te verenigen zijn.

Het stappenplan moet de leden van de Metaalunie helpen circulaire ambities in de bouw waar te maken. Het stappenplan moet een logisch proces zijn met uitleg over de mogelijkheden en de geadviseerde route. Het stappenplan bestaat uit overzichtelijke stappen, gevolgd door een uitgebreide toelichting met achtergronden en praktijkvoorbeelden.

Het stappenplan circulair bouwen is toepasbaar zowel voor het ontwerpen van nieuwbouw als aanpassingen in de verbouw. De volgende fases worden in het stappenplan verwerkt: voorbereiding, ontwerpen, bouwen en gebruiken. In de volgende hoofdstukken lees je meer over elke fase. In hoofdstuk 2 lees je meer over de voorbereidende fase, waarin je kaders schept en richting bepaalt met je circulaire ambitie, budget en gebouw-eisen, gevolgd door het kiezen voor een geschikte beoordelingsmethodiek en het vormen van een team. Hoofdstuk 3 omvat het circulaire ontwerpproces met circulaire ontwerpstrategieën en tips uit de praktijk. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op het bouwproces met onder andere leveranciersafspraken, de beoordeling en hoe om te gaan met materiaalstromen. Tot slot belichten we in hoofdstuk 5 het gebruik van een circulair gebouw met duurzaam onderhoud, documentatie voor de toekomst en andere mogelijk-heden om je impact te verkleinen.

Circulariteit is in steeds grotere mate van belang bij (nieuw)bouwprojecten. Waar we voorheen vooral bezig waren met energie besparen, kijken we tegenwoordig veel breder dan dat. Dit komt vooral door het breed gedragen besef dat we veel grondstoffen verspillen en dat dit een steeds grotere weerslag heeft op het milieu. Zo leidt het veelvuldig gebruik van beton tot enorme koolstof uitstoot en hebben we voor onze kunststofbehoefte steeds meer aardolie nodig. De grondstoffen beginnen op te raken en de aarde steeds vervuilder. Met een kentering naar een circulair bestaan gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en produceren we minder afval. Dit doen we door slim te ontwerpen, waar mogelijk her te gebruiken en te recyclen.

Maar circulariteit is niet de zoveelste hype. We merken dat circulariteit al verankerd is in allerlei wet- en regelgeving. Neem bijvoorbeeld het Bouwbesluit, waarin steeds strengere eisen worden gesteld aan de milieuprestatie van gebouwen en bouwproducten. Te stellen valt dat de tijd van lineair bouwen voorbij is.

Menu