U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Check Consumentenrecht

Check Consumentenrecht

Met de online check consumentenrecht helpen wij u om aan de consumentenregels te voldoen die op 27 april 2022 in werking zijn getreden. De wettelijke regels die wij in deze check behandelen, zijn de regels die van u enige voorbereiding vragen om er aan te kunnen voldoen. Het geeft dus geen compleet overzicht van álle nieuwe regels.

De online tool bestaat uit 4 actiepunten. In ieder actiepunt leggen wij u een nieuwe wettelijke regel uit en geven wij aan wat u kunt doen om er aan te voldoen. Uiteraard zullen wij u zo veel mogelijk van voorbeeldteksten voorzien. Om de check te doen dient u ingelogd te zijn.

Doe de check

De regels voor het verkopen van tastbare producten aan consumenten zijn op 27 april 2022 veranderd

Wat gaat er straks precies veranderen?

Op 27 april 2022 zijn in Nederland nieuwe consumentenregels  gaan gelden. De nieuwe regels zijn het gevolg van twee Europese richtlijnen. Zulke Europese richtlijnen moeten worden ‘omgezet’ in een nationale wet. De datum waarop deze nieuwe regels in werking zouden gaan treden, was steeds onbekend. De laatste berichtgeving die Metaalunie hierover had ontvangen ging nog uit van invoering in de zomer van 2022. Nederland is echter in de tussentijd op de vingers getikt door de Europese Commissie, omdat het aanpassen van de Nederlandse wet aan de nieuwe regels te lang zou duren. Invoering van de nieuwe consumentenregels is hierdoor ineens in een stroomversnelling terecht gekomen. 

De nieuwe regels gaan over de verkoop aan consumenten van twee type producten:

  1. digitale producten/diensten, en
  2. fysieke/tastbare producten, eventueel met digitale elementen.
De regels over de eerste categorie producten, de digitale producten/diensten, zullen wij hier onbesproken laten, omdat de meeste Metaalunieleden dergelijke producten niet leveren. Denk bij digitale producten/diensten aan computerprogramma’s, apps, video- en audiobestanden, digitale spellen, e-boeken, en streamingdiensten.

De regels over de tweede categorie producten zijn voor veel leden van Metaalunie wel relevant. Verkoopt u tastbare producten, eventueel met digitale elementen, dan krijgt u met de nieuwe regels te maken. Bij ‘digitale elementen’ kan het gaan om elementen die nodig zijn om een product te laten functioneren of om elementen waarmee u het product adverteert en verkoopt. Denk bijvoorbeeld aan producten waar een besturingssysteem, applicaties of software deel van uitmaken. Voorbeelden van zulke producten zijn: een smartphone of smart TV, slimme wasmachine, slimme koelkast en smartwatch, een auto, computer, e-reader, een alarmsysteem of navigatiesysteem. 

Het maakt niet uit of u uw producten verkoopt in uw eigen winkel of showroom, bij consumenten thuis of via een webwinkel. In al die gevallen gelden de nieuwe regels. Deze regels gelden in aanvulling op de al bestaande consumentenregels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels over het herroepingsrecht dat o.a. geldt voor webwinkelaankopen en overeenkomsten gesloten bij de consument thuis. Aan die regels moet u nog steeds voldoen. Neemt u contact met ons op als u hier meer over wilt weten. 

Let op: Verkoopt u uw producten aan bedrijven, dan heeft u niet met de nieuwe regels te maken. Ook op koopovereenkomsten gesloten vóór de datum waarop de nieuwe regels gaan gelden, zijn de nieuwe regels niet van toepassing. De regels zijn ook niet van toepassing bij de verkoop van onroerend goed. 

TIP! Gebruikt u de Consumentenvoorwaarden Metaalunie of onze Webwinkelvoorwaarden? Metaalunie is bezig deze voorwaarden aan te passen aan de nieuwe regels. De garantietermijn in de voorwaarden wordt verlengd naar 1 jaar en ook de omschrijving van wat een consument van een product mag verwachten wordt aangepast.  

De vernieuwde voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2022 beschikbaar. U kunt ze vanaf dat moment hier downloaden:  metaalunie.nl > Kennisbank > Algemene Voorwaarden


> Download alvast een samenvatting van de belangrijkste regels.

 

Wanneer zijn de nieuwe regels in werking getreden?


Op 27 april 2022.