U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Check Consumentenrecht

Check Consumentenrecht

Met de online check consumentenrecht helpen wij u om aan de nieuwe consumentenregels te voldoen. De wettelijke regels die wij in deze check behandelen, zijn de regels die van u enige voorbereiding vragen om er aan te kunnen voldoen. Het geeft dus geen compleet overzicht van álle nieuwe regels.

De online tool bestaat uit 4 actiepunten. In ieder actiepunt leggen wij u een nieuwe wettelijke regel uit en geven wij aan wat u kunt doen om er aan te voldoen. Uiteraard zullen wij u zo veel mogelijk van voorbeeldteksten voorzien. Om de check te doen dient u ingelogd te zijn.

Doe de check

De regels voor het verkopen van tastbare producten aan consumenten gaan in 2022 veranderen

Update van 1 december 2021: De nieuwe regels treden nog niet op 1 januari 2022 in werking. Wanneer wel, is onbekend, maar halverwege 2022 of begin 2023 zijn reële opties. We houden u uiteraard op de hoogte. U hoeft op dit moment in ieder geval niet meteen actie te ondernemen. Maar zorg wel dat u zich op tijd voorbereidt.

Wat gaat er straks precies veranderen?

Vermoedelijk in de loop van 2022 gaan in Nederland nieuwe consumentenregels gelden. De nieuwe regels zijn het gevolg van twee Europese richtlijnen. Zulke Europese richtlijnen moeten worden ‘omgezet’ in een nationale wet. En dat nationale wetgevingstraject is in Nederland nog niet afgerond, daarom staat de datum van inwerkingtreding op dit moment nog niet vast. Houd u de website van Metaalunie in de gaten voor de definitieve datum waarop de nieuwe regels gaan gelden.

De nieuwe regels gaan over de verkoop aan consumenten van twee type producten:

  1. digitale producten/diensten, en
  2. fysieke/tastbare producten, eventueel met digitale elementen.
De regels over de eerste categorie producten, de digitale producten/diensten, zullen wij hier onbesproken laten, omdat de meeste Metaalunieleden dergelijke producten niet leveren. Denk bij digitale producten/diensten aan computerprogramma’s, apps, video- en audiobestanden, digitale spellen, e-boeken, en streamingdiensten.

De regels over de tweede categorie producten zijn voor veel leden van Metaalunie wel relevant. Verkoopt u tastbare producten, eventueel met digitale elementen, dan krijgt u met de nieuwe regels te maken. Bij ‘digitale elementen’ kan het gaan om elementen die nodig zijn om een product te laten functioneren of om elementen waarmee u het product adverteert en verkoopt. Denk bijvoorbeeld aan producten waar een besturingssysteem, applicaties of software deel van uitmaken. Voorbeelden van zulke producten zijn: een smartphone of smart TV, slimme wasmachine, slimme koelkast en smartwatch, een auto, computer, e-reader, een alarmsysteem of navigatiesysteem. 

Het maakt niet uit of u uw producten verkoopt in uw eigen winkel of showroom, bij consumenten thuis of via een webwinkel. In al die gevallen gelden de nieuwe regels. Deze regels gelden in aanvulling op de al bestaande consumentenregels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels over het herroepingsrecht dat o.a. geldt voor webwinkelaankopen en overeenkomsten gesloten bij de consument thuis. Aan die regels moet u nog steeds voldoen. Neemt u contact met ons op als u hier meer over wilt weten. 

Let op: Verkoopt u uw producten aan bedrijven, dan heeft u niet met de nieuwe regels te maken. Ook op koopovereenkomsten gesloten vóór de datum waarop de nieuwe regels gaan gelden, zijn de nieuwe regels niet van toepassing. De regels zijn ook niet van toepassing bij de verkoop van onroerend goed. 

TIP! Gebruikt u de Consumentenvoorwaarden Metaalunie of onze Webwinkelvoorwaarden? Gebruikt u dan, zodra de nieuwe regels gaan gelden, de meest recente versie hiervan. Metaalunie zal deze voorwaarden namelijk t.z.t. aanpassen aan de nieuwe consumentenregels. De garantietermijn in de voorwaarden wordt verlengd naar 1 jaar en ook de omschrijving van wat een consument van een product mag verwachten wordt aangepast. 

De vernieuwde voorwaarden zullen beschikbaar komen zodra bekend is wanneer de nieuwe regels in werking treden. U kunt ze t.z.t. hier downloaden:  metaalunie.nl > Kennisbank > Algemene Voorwaarden


> Download alvast een samenvatting van de belangrijkste regels.

 

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Waarschijnlijk in de loop van 2022. 

Op 1 januari 2022 hoeft u in ieder geval nog NIET aan de nieuwe regels te voldoen.