U bent niet ingelogd.

Implementatieondersteuning Kintraco, SAM en PKM

Metaalunie biedt hulp voorafgaand aan de  certificering EN 1090-1 voor CE-markering

Zoals u weet is het per 1 juli 2014 wettelijk verplicht een CE-verklaring en een prestatieverklaring (DoP) af te geven voor stalen en aluminium constructiedelen die binnen de EU in het handelsverkeer worden gebracht om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk (bouwkundige en civieltechnische werken).
Deze CE-verklaring en prestatieverklaring kunt u als bedrijf alleen opstellen als u bent gecertificeerd voor de EN 1090-1. Samenwerkende Nederlandse Staalbouw en Koninklijke Metaalunie hebben drie adviesbureau geselecteerd die u probleemloos en snel kunnen begeleiden naar het EN 1090-1 certificaat.

De leden van de Metaalunie/SNS kunnen tijdens het gehele certificeringstraject op de volgende  ondersteuning rekenen, van begin tot eind*:

 • Inventarisatie van de bestaande processen / documenten
 • Diverse besprekingen en overleg
 • Invoeren FPC-kwaliteitshandboek (volgens de format van SNS/Metaalunie)
 • Voorlichting aan medewerkers
 • Begeleiden / ondersteunen implementatie NEN-EN 1090-1 norm
 • Uitvoeren van interne audits (proef)
 • Communicatie met certificerende instelling
*de hierna volgende audit door een extern aangemelde instantie (Notified body) is niet binnen het traject opgenomen.

Kosten

Voor wat betreft de tijdsbesteding (en daarmee de kosten) is een aantal factoren van invloed. Zo maakt het uit of uw bedrijf al ISO 9001 gecertificeerd is, de workshop  FPC heeft gevolgd en of u al het Handboek van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw heeft geïmplementeerd. In onderstaand schema is een inschatting gemaakt van de te verwachte tijdsbesteding (uitgedrukt in dagen).

Uitgangspositie
ISO 9001*
 -  - -
  Workshop**
Workshop**
Workshop**
-
  HB SNS ***
HB SNS***
 - -
# medewerkers
Tijdsbesteding in dagen
1-5
4,5
7
9
11
6-30
5
7,5
9,5
11,5
31-50
5,5
8
10
12
> 50
6
9
11
13

*) ISO 9001 aantoonbaar werkend systeem (hoeft niet te zijn gecertificeerd)  
**) SNS workshop  FPC gevolgd
***) Aantoonbaar werkend en geïmplementeerd handboek SNS

NB: Kijk voor informatie op Staalbouw.net.

Voorwaarden

 • U gaat  een overeenkomst aan met één  van de adviesbureaus.
 • Het dagtarief bedraagt  Euro 950,-  ex btw en de reiskosten zijn 0,50/km.  
 • Bij nagenoeg alle bedrijven zullen laswerkzaamheden worden verricht, waardoor de NEN-EN-ISO 3834 ook van toepassing is. De implementatie hiervan, met uitzondering van de technische keuringen, opleidingen, etc, maakt onderdeel uit van onze aanbieding.
 • Bedrijven, die aantoonbaar werken volgens een kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001 (hoeft niet te zijn gecertificeerd) kennen een grote mate van zelfwerkzaamheid met procedures, registraties etc. De relevante processen zijn gedocumenteerd en zij zijn in staat om zelfstandig nieuwe procedures en registraties op te stellen. Het handboek biedt hun voldoende mogelijkheden om het managementsysteem aan te vullen met de vereisten uit de NEN-EN 1090 en de NEN-EN-ISO 3834. Deze bedrijven assisteren we hoofdzakelijk bij het toetsen van de juiste relaties tussen kwaliteitszorg en FPC in het handboek en de wijze van implementatie en aantoonbaarheid van de verplichte procedures en documenten.
 • Bij bedrijven zonder kwaliteitszorgsysteem, die wel de workshop hebben gevolgd en het handboek bezitten, zal een gap-analyse van de huidige werkwijzen en de vereiste procedures en documenten worden uitgevoerd. Hieruit volgt een plan van aanpak, waarmee een goed inzicht wordt verkregen in de nog uit te werken items. Hoe groter het aantal medewerkers, hoe groter de zelfwerkzaamheid van de organisatie wordt verondersteld.
 • Er wordt uitgegaan van het gegeven dat veel bedrijven het opstellen van een handboek met onderliggende procedures en documentatie niet zelf zullen uitvoeren. Hierdoor zal het opzetten van een praktisch en werkbaar handboek voor een groot deel door ons worden gedaan. 
 • Door de bedrijven zelf zal gemiddeld 25% van de door ons benodigde tijd moeten worden gereserveerd voor overleg en beoordeling van de op te stellen documenten. Daar waar meer door de bedrijven zelf kan worden opgepakt en uitgewerkt, zal onze tijdsbesteding naar beneden kunnen worden bijgesteld.
 • Bij bedrijven zonder voorkennis van de normen en zonder managementsysteem zal de benodigde adviescapaciteit het grootst zijn. Hier zal met gebruikmaking van flowcharts een sober en doelmatig zorgsysteem worden opgezet, dat voldoet aan de eisen van FPC en de NEN-EN-ISO 3834 voor laswerkzaamheden.  

Kintraco Managementconsultants
Kintraco Managementconsultants is specialist op het gebied van het opzetten, implementeren en onderhouden van praktische kwaliteitsmanagementsystemen voor ISO-NEN-EN certificering en een groot aantal andere normen. Het gaat ons bij dit soort trajecten om beheersbare, procesgerichte systemen waar alle medewerkers binnen uw organisatie profijt van hebben.
Kintraco Managementconsultants staat voor `praktisch advies´: geen onnodige, tijdrovende processen, geen ingewikkelde adviezen, maar een efficiënte werkwijze en een no-nonsense mentaliteit. Niet het creëren van papieren tijgers (dikke handboeken) maar het aantoonbaar meewerken aan kwaliteitsverbetering binnen uw bedrijf is onze doelstelling. Wilt u meer weten raadpleeg dan onze website www.kintraco.nl of bel 0183-64 98 66.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is uw kennispartner in de metaalbranche
Als Stichting zetten wij ons gedurende 80% van onze tijd voor meer dan 100% in voor de individuele vragen van metaalondernemers zoals u. Wat ons als branchegerichte adviesorganisatie verder bijzonder maakt is dat we ons de rest van de tijd voor meer dan 100% inzetten voor het belang van de gehele branche. Op de gebieden milieu, duurzaamheid en ruimte voeren wij een actief beleid op belangenbehartiging en brancheprojecten. Raadpleeg www.metaaladvies.nl of bel 030-69 30 044.

PKM
PKM is het brancheadviesbureau voor de metaal &technische sector en gelieerd aan Metaalunie. PKM is o.a. gespecialiseerd in het opzetten en invoeren van KAM-systemen gebaseerd op internationale normen en regelgeving. De aanpak van PKM onderscheidt zich door de uiterst praktische opzet die specifiek is afgestemd op de processen in de metaalbedrijven. Met onze expertise over de toepassing van de NEN-EN- 1090 en ISO 3834 maken wij uw organisatie slagvaardig gereed voor certificering. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.pkm.nl of www.nen1090.nl of bel: 030 6053336.