U bent niet ingelogd.

FPC Workshop bij u in de regio

Workshops FPC-systeem m.b.t. verplichte CE-markering van stalen en
aluminium constructiedelen conform de NEN-EN 1090-1


De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en de Koninklijke Metaalunie organiseren workshops ter ondersteuning van hun leden.

Inleiding
In het kader van Europese wetgeving en de richtlijn Bouwproducten (CPD) is er een Europees geharmoniseerde productnorm opgesteld (NEN-EN 1090-1) waarvan de co-existentieperiode oorspronkelijk 31 juni 2012 zou aflopen. De co-existentieperiode is nu verlengd tot 31 juni 2014. Per 1 juli 2014 is het een wettelijke verplichting deze producten met CE-markering in het handelsverkeer te brengen. Hoger doel van de CE-markeringsplicht is vrij handelsverkeer binnen de EU en het beter kunnen vergelijken van producten omwille van de veiligheid. Bedrijven binnen de staal- en aluminiumketen (importeurs, distributeurs en fabrikanten) worden met deze verplichting geconfronteerd. Indien u als distributeur alleen zaagbewerkingen (geen essentiële tolerantie binnen de EN 1090-1) uitvoert, hoeft u geen CE verklaring op te stellen in het kader van deze Europees geharmoniseerde productnorm.

Wanneer kan een bedrijf zelf een CE-markering aanbrengen?

Een bedrijf mag in eigen beheer een CE markering aanbrengen indien het bedrijf door een extern aangemelde instelling is gecertificeerd voor de NEN-EN 1090-1.

Welke zaken moet u als bedrijf op orde hebben?

Een bedrijf moet een fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC-systeem) opzetten, documenteren en onderhouden om te waarborgen dat de op de markt gebrachte producten voldoen aan de verklaarde prestatiekenmerken. Binnen de NEN-EN 1090-1 wordt het lasproces als een speciaal proces gedefinieerd hetgeen aan het FPC-systeem aanvullende eisen stelt.

Workshops op basis van generiek FPC handboek ter ondersteuning van bedrijven
De SNS verenigt staalconstructiebedrijven binnen Nederland. De SNS heeft samen met de Metaalunie door een specialist een generiek FPC handboek voor fabrikanten (inclusief het lasproces) laten opstellen. Dit handboek is opgesteld uitgaande van uitvoeringsklasse 2 (EXC2), waarbij als alternatief de te volgen route voor uitvoeringsklasse 3 is aangegeven. Het handboek richt zich op de vervaardiging en niet op de ontwerpfase. Op basis van dit algemene FPC handboek worden door SNS 2-daagse workshops voor SNS-, SFN- en Metaalunieleden georganiseerd. Binnen deze workshops wordt u als bedrijf, onder deskundige begeleiding, ondersteund om een bedrijfseigen FPC handboek op te stellen. Na de eerste workshopdag zult u het nodige "huiswerk" meekrijgen. Het is dus belangrijk en noodzakelijk dat u zelf tijd investeert om het maatwerk FPC handboek voor uw bedrijf te realiseren. De tweede workshopdag vindt ongeveer drie weken na de eerste workshopdag plaats. Uw bedrijfseigen FPC handboek dient als basis voor de NEN-EN 1090-1 certificering door een extern aangemelde instantie.


Aanmelden
Deze workshops worden regelmatig georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden met het inschrijfformulier in de agendaitem van de workshop op deze site.