U bent niet ingelogd.

Producten uitgesloten van EN 1090

De Europese normalisatie instelling CEN heeft in opdracht van de EU commissie een lijst samengesteld met producten die niet onder de EN1090-1 vallen. Deze lijst is door Metaalunie met hulp van externe deskundigen uit de Europese normcommissie vertaald naar het Nederlands.

Voor de duidelijkheid is - waar mogelijk - aangegeven aan welke normen genoemde producten wel moeten voldoen. Binnenkort zal waarschijnlijk nog meer worden gepubliceerd.

De lijst is onderverdeeld in drie categorieën:

  • Producten waarvoor een andere onder de CPD/CPR geharmoniseerde productnorm beschikbaar is. Deze producten moeten CE-gemarkeerd worden volgens de productnorm waaronder de betreffende producten vallen.
  • Producten die vallen binnen de scope van een ETAG. Deze producten moeten CE-gemarkeerd worden volgens de ETAG waaronder de betreffende producten vallen
  • Producten/bouwwerken die buiten de scope van de CPR en/of EN 1090-1 vallen. Hiervoor is geen CE-markering vereist.

> Bekijk de lijst.