U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » CE-markering » CE bouwproducten

CE-markering bouwproducten

Voor welke producten?
Op welke producten is de verplichting van toepassing? Zoek in cemarkeringonline: http://www.contactpuntbouwproducten.nl/cemarkeringonline/. Er komen steeds nieuwe producten bij. Voorbeelden van dergelijke producten zijn stalen constructieve onderdelen uit NEN-EN-1090-1 en keukenspoelbakken vallend onder NEN-EN 13310. In deze module is ook te vinden welk systeem voor de overeenstemmingsbeoordeling geldt. Klik daarvoor op “Toon overzicht”. Een verklaring van de cijfers staat in de hieronder genoemde brochure.

Welke verplichtingen gelden voor deze producten
Deze producten moeten door de fabrikant worden voorzien van een CE-markering en van een prestatieverklaring (Dop) waarin de prestaties van het product worden beschreven. Is dat gebeurd, dan mogen ze in de handel worden gebracht. Ook andere marktdeelnemers als distributeurs hebben verplichtingen. Distributeurs moeten het product bijvoorbeeld zo opslaan dat de in de prestatieverklaring aangegeven prestaties behouden blijven. Ook moet hij ervoor zorgen dat de bij het product behorende documentatie wordt doorgegeven aan de volgende in de keten. Importeurs moeten er uiteraard voor zorgen dat het product voorzien is van CE-markering en prestatieverklaring.

Meer in detail worden de verplichtingen beschreven in de brochure CE-markering op bouwproducten van de Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2013/06/28/ce-markering-op-bouwproducten.html

Informatie uit Europa
De Europese Commissie heeft allerlei informatie over de CE-markering van bouwproducten verzameld. Hier kunt u de tekst van de Verordening bouwproducten raadplegen, zoeken naar geharmoniseerde normen, kijken welke aangemelde instanties voor producten die onder een bepaalde norm vallen zijn aangewezen in de verschillende landen. Zie http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm en het menu aan de linkerkant van de pagina.