U bent niet ingelogd.

Bouwproductenverordening

Bouwwerken moeten, ongeacht de lidstaat waar ze gebouwd worden, zo ontworpen en uitgevoerd worden dat ze de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen. Ze mogen ook geen schade toebrengen aan het milieu. Om een wildgroei aan nationale bepalingen voor bouwproducten te vermijden, die door hun verscheidenheid het handelsverkeer binnen de Europese Unie zouden kunnen belemmeren, is de Bouwproductenverordening opgesteld.