U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » CE-markering

Kennisbank - CE-markering en andere productwetgeving

Op Europees niveau zijn regels opgesteld die van toepassing zijn op allerlei producten. Alleen als de producten aan die regels voldoen, mogen ze in de EU en in Liechtenstein, Noorwegen,  IJsland  en Zwitserland in de handel worden gebracht.

De producten worden in de kennisbank onderverdeeld in bouwproducten, andere producten waarvoor een CE-markeringsverplichting geldt en andere producten waarvoor dat (nog) niet het geval is. Voor sommige producten gelden  (aanvullende) nationale regels. In die gevallen is (nog) geen sprake van een Europese markt. 

Bouwproducten zijn producten die in bouwwerken of civieltechnische werken kunnen worden toegepast. Stalen H-profielen, wastafels en cement zijn voorbeelden van bouwproducten. Voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm is vastgesteld geldt de verplichting om een prestatieverklaring (Dop) op te stellen en om het product van een CE-markering te voorzien. > Zie CE-markering bouwproducten.

Andere producten die geen bouwproducten zijn waarvoor een CE-markeringsverplichting geldt, moeten onder één of meer van de CE-richtlijnen vallen. Welke richtlijnen dat zijn staat onder CE-markering andere producten. Een bekend voorbeeld van een product uit deze categorie is een machine, maar ook speelgoed en pleziervaartuigen vallen onder zo’n CE-richtlijn. 

Tot slot is er een categorie waarvoor wel eisen gelden, maar die niet CE-gemarkeerd worden. Speeltoestellen is hiervan een voorbeeld. Het kan gaan om Europese eisen, maar ook om louter nationale bepalingen

Let op
Alleen als een product onder regels valt op grond waarvan CE-markering moet worden aangebracht, mag het CE-teken op het product zijn aangebracht. Het “zomaar” aanbrengen van dit teken, bijvoorbeeld omdat uw klant er om vraagt, is niet toegestaan.