U bent niet ingelogd.

Het profiel van metaalbedrijf Jansen ten aanzien van overige zakelijke contacten

Hieronder zullen de kenmerken worden geschetst van metaalbedrijf Jansen, een door ons bedacht bedrijf dat zoveel mogelijk model staat voor en overeenkomsten heeft met de gemiddelde mkb’er. Voldoet u aan het geschetste profiel van metaalbedrijf Jansen, dan is dit deel uit deze serie integraal op u van toepassing en moet u – om aan de AVG te voldoen – de actiepuntenlijst volledig uitvoeren.

In dit deel van de serie over de AVG gaat het zoals aangegeven over communicatie met zakelijke relaties. Hieronder verstaan wij alle bestanden, toepassingen en programma’s die worden gebruikt om contact te verkrijgen en te behouden met zakelijke relaties die van enig belang zijn voor metaalbedrijf Jansen als onderneming. Bepaalde onderwerpen zijn ook van toepassing op klanten en leveranciers. In die zin kan er sprake zijn van overlap met deel 1 van deze serie.

Metaalbedrijf Jansen heeft de hieronder genoemde kenmerken. Als u dat gemakkelijk vindt, kunt u ieder kenmerk uit het profiel voor uzelf afvinken door het opsommingsteken aan te kruisen. Wijkt u op enige punten af van onderstaand profiel, neemt u dan contact op met de afdeling bedrijfsjuridisch advies van Metaalunie.

 • Metaalbedrijf Jansen heeft per e-mail, post en telefonisch contact met consumenten, bedrijven, organisaties, verenigingen, overheden, politici en/of andere partijen die van belang zijn voor haar onderneming (‘contacten’, ‘relaties’ of ‘betrokkenen’ genoemd);
 • Metaalbedrijf Jansen verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meerdere computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, etc. Met andere woorden: de contacten van Metaalbedrijf Jansen worden digitaal beheerd. 
 • Metaalbedrijf Jansen verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens ( dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • De persoonsgegevens zijn afkomstig van de betrokkenen zelf, metaalbedrijf Jansen heeft ze niet van derden verkregen of gekocht. 
 • Metaalbedrijf Jansen maakt gebruik van Microsoft Windows en Microsoft Office.
 • De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de betrokkene die op een ander moment en/of in een andere context zijn verkregen, waardoor Metaalbedrijf Jansen nog meer weet van de desbetreffende personen. 
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van (volledig) nieuwe technologie (bijv. vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning). Doet u dat wel, dan moet u mogelijk een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren. Zie hoofdstuk 5 van het algemeen deel voor meer informatie.
 • Daarnaast komen de verwerkingen niet neer op het volgen van de locatie of de verplaatsingen van personen.
 • Zij stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag of economische situatie, etc.
 • Metaalbedrijf Jansen geeft de persoonsgegevens van haar overige contacten niet aan anderen. 
 • Metaalbedrijf Jansen doet aan direct marketing. Zij stuurt reclamemailings aan personen die zich op de website hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief en maakt daarbij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst.
 • Metaalbedrijf Jansen heeft een website met daarop algemene informatie over de onderneming en een contactformulier waarop bezoekers hun naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres kunnen invullen.
 • De website van metaalbedrijf Jansen wordt gehost door een hostingprovider. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van Google Analytics om bezoekersstromen in kaart te brengen.
 • Metaalbedrijf Jansen maakt op haar website gebruik van functionele cookies, tracking cookies en de cookies van Google Analytics.

Doe de check