U bent niet ingelogd.

De QuickScan Bedrijfscoaching helpt u!

Omdat het een onzekere tijd is geworden, waarin veranderingen zich razendsnel aandienen, biedt Koninklijke Metaalunie de QuickScan Bedrijfscoaching aan. Deze QuickScan is een speciale, korter durende versie van het Bedrijfscoachingsprogramma. Met de QuickScan Bedrijfscoaching herijkt u op snelle en adequate wijze uw strategie en koers.

1 sessie, 3 aandachtsgebieden
De QuickScan bestaat uit drie in omvang beperkte modules met als onderwerpen benchmarking, strategie en ondernemerschap. Aan de hand van de gegevens die het doorlopen van deze modules oplevert, krijgt u beter voor ogen welke strategie u het beste helpt om deze stormachtige tijden te doorstaan.

De QuickScan geeft u met relatief weinig inspanning inzicht in de actuele continuïteit op basis van de toegevoegde waardeontwikkeling, productvernieuwing en klanten. Daarnaast krijgt u de mogelijkheden om uw strategie aan te scherpen en krijgt u inzicht in de bijdrage van uw medewerkers in het ondernemerschap en de continuïteitsversterking.

De inventarisatie voor deze QuickScan heeft voor drie periodes circa 10 cijfers nodig, zoals die van de omzet, toegevoegde waarde, loonsom etc. Hiermee worden 4 prestatie-indicatoren gerealiseerd. Daarnaast wordt de strategische voorkeur van u als ondernemer geïnventariseerd op basis van 9 stellingen. Daarmee ligt de strategische ambitie vast en de richting van het onderscheidend vermogen. Tenslotte wordt op basis van 16 vragen de werkelijkheid van het ondernemerschap vastgelegd door het invullen van een kruisjeskaart. Deze werkelijkheid kan door u worden ingevuld, maar bij voorkeur door een aantal van uw medewerkers. Aan de hand van deze drie onderdelen wordt de relatie van ondernemerschap en strategie richting bedrijfscontinuïteit vastgelegd.

Vertrouwelijk
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden in de database van bedrijfscoaching opgenomen. Daarmee wordt de vergelijking tussen nu en in de toekomst op een breed terrein mogelijk gemaakt.

Direct inzicht
Na afloop van de inventarisatie krijgt u direct inzicht in de resultaten en na een paar dagen ontvangt u tevens een korte vergelijking waarmee u in één opslag vaststelt waarmee de continuïteit het meest effectief kan worden versterkt.

Meer weten over de QuickScan Bedrijfscoaching of u direct aanmelden voor de pilotfase?

Neem dan contact op met Willem Zwiers, bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie, 030 – 605 33 44 of via bedrijfscoaching@metaalunie.nl.

Contact

Meer weten over of u direct aanmelden voor een bedrijfscoachingstraject?
Neem dan contact op met Willem Zwiers, bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie,
030 – 605 33 44 of via Bedrijfscoaching@metaalunie.nl.