U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Diensten » Metaalunie Rechtsbijstand » Octrooigemachtigde

Octrooigemachtigde voor het MKB-metaal

Als ondernemer kunt u in aanraking komen met de wettelijke bescherming van producten en innovaties, oftewel het octrooi. U wilt bijvoorbeeld uw uitvinding octrooieren, of u wordt aangesproken omdat u inbreuk zou maken op het octrooi van een ander.

Octrooigemachtigde

Omdat er in onze bedrijfstak veel innovatie plaatsvindt, hebben wij de octrooigemachtigde Southern Cross in ons netwerk. Deze octrooigemachtigde ondersteunt u bij het indienen van octrooivragen, het ontwikkelen van octrooi strategieën en begeleidt u bij inbreukprocedures.

Wat is uw voordeel?

Tijdens de octrooiaanvraag zijn wij inhoudelijk op de hoogte en kunnen u daar waar gewenst ondersteunen. U wordt dus niet aan uw lot overgelaten. De octrooigemachtigde is thuis in het MKB en heeft al van veel leden succesvol de belangen behartigd. U wordt dus op een betrokken en daadkrachtige wijze bijgestaan.

Wat zijn de kosten?

Metaalunieleden krijgen 40% korting op het standaardtarief van de octrooigemachtigde. Het standaardtarief is afhankelijk van de aard van de zaak. Vraag de octrooigemachtigde op voorhand het tarief dat voor uw dossier geldt en een indicatie van de door hem aan de zaak te besteden uren.Contact

Bel of mail ons                  

T (030) 605 33 44
F (030) 601 36 27

mr@metaalunie.nl