U bent niet ingelogd.

Juridische bedrijfsanalyse

In ieder bedrijf worden dagelijks overeenkomsten gesloten. Het komt geregeld voor dat ondernemers onvoldoende bewust zijn van wat zij precies afspreken. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat overeenkomsten met toeleveranciers niet aansluiten op de contracten met afnemers en omgekeerd. Contracten van concurrenten of toeleveranciers worden klakkeloos overgenomen, terwijl de inhoud niet geschikt is of niet goed doordacht is. De (financiële) gevolgen hiervan kunnen groot zijn! Met juridische kennis voor wat betreft offreren en het bevestigen van opdrachten, kunnen veel risico’s worden beperkt.

Wat is de Juridische Bedrijfsanalyse?

De analyse brengt de feitelijke situatie rondom het in- en verkooptraject van uw bedrijf in kaart en maakt u duidelijk welke risico’s u loopt. Vervolgens leert u hoe u de feitelijke situatie met de juridische gewenste situatie in overeenstemming kunt brengen en daarmee hoe u uw risico’s kunt beheersen.

Om een goede analyse te kunnen maken, zal één van onze juristen zich eerst verdiepen in uw bedrijfsactiviteiten. Daarvoor loopt u samen de feitelijke gang van zaken rondom uw in- en verkooptraject door. Dit gebeurt aan de hand van uw offertes en opdrachtbevestigingen. Ook worden de bij uw bedrijf lopende verzekeringen geïnventariseerd.

Nadat alle informatie voor het uitvoeren van de analyse is verzameld, ontvangt u een uitgebreid rapport waarin de in uw bedrijf aangetroffen situatie tegen het (juridische) licht wordt gehouden. Door de feiten te vergelijken met de juridische theorie, wordt voor u duidelijk hoe u de gevonden risico’s kunt beheersen.

De theorie die aan bod komt heeft betrekking op onderwerpen als algemene voorwaarden, het offreren en het bevestigen van opdrachten en verzekeringen zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de Constructie All Risk verzekering (CAR).

Wilt u meer informatie over deze betaalde dienstverlening, neemt u dan contact met ons op via mr@metaalunie.nl.

 

Contact

Bel of mail ons                  

T (030) 605 33 44
F (030) 601 36 27

mr@metaalunie.nl