U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Herziene ARIE-regeling - onderzoek tijdig of u er ook onder valt!
Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Zij moeten zich als ARIE-bedrijf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Hoe u dit doet ziet u hier. Wanneer u denkt dat u als bedrijf ARIE-plichtig bent, meldt u dit bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via het online meldformulier ARIE-bedrijven.

De herziene ARIE-regeling, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat waarschijnlijk gelden voor een deel van de leden van Koninklijke Metaalunie. In onze branche zal het vooral gaan om o.a. galvaniseer- en anodiseerbaden, beitsbaden, sterk alkalisch ontvettingsbaden en producten die organische oplosmiddelen bevatten.

Als een bedrijf op dit moment al ARIE-plichtig is, moet het bedrijf ook vanaf 1 januari 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van scenario's en noodplan. Er worden bij deze bedrijven regelmatige controles uitgevoerd.

Wordt het bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig, dan geldt een overgangstermijn van 1 jaar. In dit jaar kan het bedrijf de verplichtingen uit de ARIE-regeling toepassen. Bij deze bedrijven richten inspecties zich in het eerste jaar vooral op voorlichting.

Met vragen kunt u gratis terecht bij zogenaamde Verbetercoaches. Dit zijn ervaren inhoudsdeskundigen op het gebied van onder meer gevaarlijke stoffen. Deze Verbetercoaches zijn telefonisch te bereiken via de Verbeterlijn: 0800-55.55.005 en via de website 5xbeter. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze afdeling sociaaljuridisch ledenadvies.
Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl