U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Dekkingsgraad PMT na indexatie op 106,8%
PMT heeft het jaar 2022 afgesloten met een dekkingsgraad van 106,8%. De dekkingsgraad is in het vierde kwartaal van 2022 gedaald van 109,4% naar 106,8%. Dit komt hoofdzakelijk door de indexatie van 4,2% per 1 januari 2023 en de verwerking van de nieuwe sterftecijfers. In tegenstelling tot de drie voorgaande kwartalen, was het rendement op de beleggingsportefeuille in het vierde kwartaal met 0,4% positief.

PMT stelt elk jaar vast welk vermogen er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het beleggingsbeleid is sinds 2015 gericht op het behalen van voldoende rendement om aan de verplichtingen (gewaardeerd op marktwaarde en UFR) te kunnen voldoen, plus een stukje extra rendement: dit heet overrendement. PMT hanteert een lange termijn doelstelling voor het overrendement van 1,5% per jaar. Dit betekent dat het rendement op de beleggingen op lange termijn jaarlijks gemiddeld 1,5% hoger moet zijn dan de verandering van de verplichtingen, gewaardeerd op marktwaarde. Over de afgelopen vijf jaar is dat overrendement behaald wat heeft bijgedragen aan het kunnen indexeren van de pensioenen van onze (ex)deelnemers en gepensioneerden.


Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl