U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Metaalunie: nieuwe aanpak regeldruk hoopvol, maar eerst zien en dan geloven
Op 8 juli 2022 heeft minister Adriaansens (EZK) een nieuw regeldrukprogramma voor ondernemers gepresenteerd. Koninklijke Metaalunie is content dat het kabinet meer werk wil maken van het verminderen van regeldruk voor mkb-bedrijven. Anders dan de afgelopen jaren kiest het kabinet voor een regeldrukprogramma dat uitgaat van een bedrijfstakaanpak, waaronder metaalbedrijven. Ook belooft het kabinet de toepassing van de MKB-Toets te verbeteren.

Doel van het kabinet: merkbaar en meetbaar de regeldruk verminderen voor ondernemers. Het nieuwe programma bevat veelbelovende onderdelen en Metaalunie werkt graag mee om tot merkbaar minder regeldruk voor ondernemers te komen. Maar Metaalunie blijft ook sceptisch. Ook in deze aanpak wil het kabinet zichzelf geen (harde) reductiedoelstelling opleggen. Het gevaar blijft, dat de regeldrukaanpak net als voorgaande jaren vooral mooie woorden en intenties zijn, maar dat de ondernemer concreet niet of nauwelijks iets merkt van vermindering van regeldruk. Dit, omdat veel ministeries zich niet gecommitteerd voelen om de regeldruk voor het mkb ook substantieel te verminderen.

Bedrijfstakaanpak startpunt
Het kabinet introduceert een bedrijfstakaanpak (o.a. kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven), waarbij door middel van indicatorbedrijven op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart worden gebracht. Uiteindelijk moet dit leiden tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen. Metaalunie is blij dat metaalbedrijven betrokken worden bij de aanpak. Op papier klinkt de aanpak sympathiek, de ervaring leert wel dat een harde doelstelling nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels. Een dergelijke doelstelling ontbreekt in de plannen van het kabinet.

MKB-Toets
Het kabinet benadrukt dat de toepassing van de MKB-Toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal worden verbeterd. Onder andere door na de invoering van regels strakker de werking van deze regels te evalueren. Dat de MKB-Toets nu ingeburgerd raakt is natuurlijk goed, maar het blijft zaak dat ondernemers nu echt de effecten van de MKB-Toets in de praktijk echt gaan merken. Nog te vaak voeren ministeries geen of een te beperkte MKB-Toets uit alvorens nieuwe wetten en regels te introduceren en worden mkb brancheorganisaties te weinig en te laat in het regelgevingsproces betrokken.

Aanpak valt of staat met regie
Metaalunie pleit op het gebied van regeldrukaanpak al jaren voor een cultuuromslag. Het ministerie van EZK moet veel nadrukkelijker eindverantwoordelijk, aanjager en regisseur worden voor een rijksbreed ‘Regeldrukprogramma’. Waarbij het ministerie van EZK andere ministeries en uitvoeringsorganisaties gaat aanspreken op het echt kwalitatief en kwantitatief verminderen van de regeldruk voor het bedrijfsleven, specifiek voor mkb. De vrijblijvendheid moet eraf. Metaalunie bespeurt nog steeds te veel vrijblijvendheid in de nieuwe aanpak van het kabinet en roept het ministerie van EZK nogmaals op haar positie nadrukkelijker op te eisen en met name andere ministeries en uitvoeringsorganisaties duidelijke doelstellingen op te leggen.

Voordeel van de twijfel, samen schouders er onder
De minister kiest voor een andere – meer praktische – aanpak. Ondanks scepsis geeft Metaalunie de aanpak van het kabinet graag een kans. Metaalunie gaat dan ook graag in overleg met de minister hoe gezamenlijk te komen tot een merkbare reductie van regeldruk. Daarbij is het van belang om ook gezamenlijk concreter de reductiedoelstellingen vast te leggen en om te garanderen dat rijksbreed dezelfde urgentie gevoeld wordt om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.