U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Op 1 juli 2022 treedt een aanpassing van de Wet Betaaltermijn grote ondernemingen in werking. De uiterste betaaltermijn die door grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen (en zzp’ers) mag worden gehanteerd wordt teruggebracht van 60 naar 30 dagen. Spreken partijen toch een langere betaaltermijn af dan 30 dagen, dan is deze afspraak nietig en geldt van rechtswege een termijn van 30 dagen.

Wat vooraf ging
De bovenstaande aanscherping is het gevolg van een evaluatie van de Wet uiterste betaaltermijnen, die op 1 juli 2017 is ingevoerd. Deze wet heeft tot doel om paal en perk te stellen aan toegestane betaaltermijnen tussen mkb-ondernemingen (en zzp’ers) als leverancier en grote ondernemingen als klant. In de praktijk leiden lange betaaltermijnen immers tot nadelige gevolgen voor mkb-leveranciers die omwille van hun positie in de markt akkoord moeten gaan met extreem lange betaaltermijnen. Tijdens de evaluatie is aan het licht gekomen dat het betalingsgedrag van grote ondernemingen aan het mkb niet noemenswaardig is verbeterd. Met de aanscherping van 60 naar 30 dagen maximaal hoopt het kabinet het betaalgedrag van grote ondernemingen alsnog te verbeteren.

60 naar 30 dagen
Als een grote onderneming na 1 juli 2022 met een mkb-leverancier een betaaltermijn afspreekt van langer dan 30 dagen, is die afspraak nietig. De betaaltermijn wordt dan van rechtswege omgezet naar een termijn van 30 dagen. Over de betaling na 30 dagen is de grote onderneming de wettelijke handelsrente (op dit moment 8%) verschuldigd. Die rente moet binnen vijf jaar gevorderd worden.

Voor overeenkomsten die vóór 1 juli 2022 zijn gesloten geldt dat de aanscherping vanaf 1 juli 2023 in werking treedt.

Reikwijdte is beperkt
De impact van bovenstaande wetgeving is beperkt om de regels alleen gelden als de klant een grote onderneming is. Hiervan is slechts sprake als in de afgelopen 2 jaar aan 2 van de onderstaande 3 criteria is voldaan:

  • de waarde van de activa op de balans bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • de waarde van de omzet van de onderneming is meer dan € 40 miljoen;
  • de onderneming heeft meer dan 250 werknemers.
Er zijn op dit moment slechts 3300 grote ondernemingen in Nederland, waardoor de impact van de aanpassing beperkt is. De nieuwe regels gelden immers niet voor overeenkomsten tussen mkb-bedrijven onderling.

Conclusie
Uit de aanscherping van bovenstaande wet spreekt in ieder geval de intentie om het probleem van laattijdige betaling door grootbedrijven aan te pakken. Door de beperkte reikwijdte zal de impact naar verwachting echter gering blijven. Daarnaast blijft de afhankelijkheidspositie van het mkb ten opzichte van grote ondernemingen onveranderd, waardoor het de vraag is of deze aanscherping zal leiden tot een grotere bereidheid bij mkb-leveranciers om een vordering bij een grote onderneming in te stellen en daarmee de klantrelatie op het spel te zetten. Overigens is er een tijdelijk meldpunt bij het ACM opgericht waar mkb-ondernemingen een anonieme melding kunnen doen over grote ondernemingen die de wettelijke betaaltermijn niet naleven. Het meldpunt vindt u op de ACM website.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een bedrijfsjuridisch adviseur. E-mail: bj@metaalunie.nl, telefoon: (030) 605 33 44

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.