U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De arbeidsmarktkrapte is een onderwerp dat inmiddels al enige jaren erg actueel is. Op de voorpagina van De Telegraaf werd het onderwerp weer eens breed uitgemeten. Bedrijven in alle sectoren hebben moeite om voldoende vakbekwaam personeel te vinden. Als onderdeel van de brede technieksector weten we dit helaas al langer. De krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest.

De vraag is hoe werknemers verleid kunnen worden om meer te gaan werken, of überhaupt te gaan werken, als dat nu nog niet het geval is. Vanuit de politiek heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een actieplan aangekondigd, maar heel concreet en vernieuwend is dat nog niet. Er moet echt wat gebeuren en wat Koninklijke Metaalunie betreft moet dat op de korte termijn zijn. Maar er moet zeker ook wat meer fundamenteel naar de uitdaging worden gekeken, want de knelpunten zijn niet eenvoudig op te lossen.

De discussie over meer uren werken is daar een voorbeeld van. Medewerkers geven aan dat beloning een belangrijke reden is om meer te willen werken, maar diezelfde medewerker denkt vaak dat meer werken niet loont. Het is toch zonde als je denkt 'ik ga erop achteruit', terwijl dat in de praktijk bijna nooit het geval is. Het uitgangspunt zou hier heel helder moeten zijn, ‘werken moet lonen’. Als er fiscale drempels zijn die dit tegenwerken of het toeslagensysteem dit in de weg zit, dan moet daar wat aan gebeuren. Ik besef dat dit niet makkelijk is en meerdere kanten heeft, maar dat wil niet zeggen dat je om het probleem heen moet lopen.

Metaalunie werkt samen met collega organisaties in de techniek om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Dat betekent niet dat we eenvoudig een blik met vakbekwame medewerkers kunnen opentrekken. Maar wel dat we met ideeën komen om meer technici op te leiden en naar uitdagend werk toe te leiden. En dat kan alleen weer als werken loont!

Jos Kleiboer, directeur Beleid MetaalunieBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl