U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De bruto minimumlonen voor werknemers van 21 jaar en ouder bedragen per 1 juli 2022:

• € 1.756,20 per maand
• € 1621,20 per 4 weken
• € 405,30 per week

Wettelijk minimumjeugdloon
De brutobedragen voor het wettelijk minimumjeugdloon zijn:

Leeftijd Per maand Per 4 weken Per week
20 € 1.404,95 € 1.297,00 € 324,25
19 € 1.053,70 € 972,80 € 243,20
18 € 878,10 € 810,60
€ 202,65
17 € 693,70
€ 640,40 € 160,10
16 € 605,90 € 559,40 € 139,85
15 € 526,85
€ 486,40 € 121,60


NB 1: Op grond van de toepasselijke cao kan een hoger loon gelden dan het wettelijk minimumloon. In de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf zijn in verband met de wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1-7-2019 en de actualisatie van de opleidingsniveaus de jeugdschalen gemoderniseerd. Voor BBL-leerlingen zijn bovendien zogeheten BBL-tabellen geïntroduceerd. Werknemers van 21 jaar en ouder dienen te worden ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de uitgeoefende functie. De Cao Metalektro kent een dergelijke bepaling in artikel 3.2.1 CAO.

NB 2: De Nederlandse Arbeidsinspectie kan aan werkgevers die hun werknemers onder het wettelijk minimumloon betalen een aanzienlijke boete opleggen. Zie ook: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/nederlandse-arbeidsinspectie/sancties-en-handhavingsmethoden/boete

NB 3: Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies gelden ten aanzien van het wettelijk minimumloon extra regels. Wij verwijzen u hiervoor naar www.metaalunie.nl > Kennisbank > Personeel & Arbeid > Wet aanpak schijnconstructies.Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl