U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Per 1 januari 2023 voert de Europese Unie (EU) een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in. De CBAM is een aanvulling op het bestaande Emission Trading System (ETS) en belast de CO2-uitstoot van diverse basisproducten bij invoer in de Europese Unie.

De basisproducten betreffen (halffabricaten van) staal en ijzer, aluminium, meststoffen, elektriciteit en cement. Metaalunieleden kunnen daardoor direct of indirect door de CBAM geraakt worden als zij deze basisproducten invoeren in de EU of deze basisproducten, met een oorsprong van buiten de EU, lokaal aankopen.

Achtergrond

De CBAM heeft als doel een gelijk speelveld te creëren tussen EU-producenten die onder het ETS vallen en niet-EU-producenten die basisproducten in de Europese Unie invoeren en tot nu toe niet worden belast. De CBAM trekt dat speelveld gelijk door bij invoer de CO2-uitstoot die verband houdt met de productie van diverse ingevoerde basisproducten te belasten. Dat geldt voor basisproducten die buiten de Europese Unie zijn geproduceerd met uitzondering van basisproducten van oorsprong uit de EER (lees: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De basisproducten die onder de CBAM vallen worden geïdentificeerd aan de hand van douane classificatiecodes. Het betreffen (halffabricaten van) staal en ijzer, aluminium, meststoffen, elektriciteit en cement. Mogelijk worden chemicaliën en polymeren (lees: werken van kunststof) daaraan nog toegevoegd.

Verplichtingen
Aan de CBAM kleven verschillende administratieve en financiële verplichtingen. De administratieve verplichtingen omvatten onder andere dat een geautoriseerde aangever moet worden aangesteld bij invoer, er gevalideerde rapporten aanwezig zijn waarin de CO2-emissies zijn vastgelegd en er jaarlijks een CBAM-aangifte wordt ingediend. De financiële gevolgen houden verband met het moeten aankopen van CBAM-certificaten. Per ton CO2-uitstoot die besloten ligt in het ingevoerd basisproduct moet één CBAM-certificaat worden aangekocht. De prijs van een certificaat wordt gekoppeld aan de beurswaarde van ETS en bedraagt nu ongeveer 95 euro. Verwacht wordt dat deze prijs de komende jaren zal oplopen. Vanaf 1 januari 2023 wordt van importeurs vereist dat zij aan diverse administratieve voorwaarden voldoen. Na een transitieperiode treden de financiële verplichtingen in werking op 1 januari 2026. Deze datum wordt mogelijk vervroegd naar 1 januari 2025.

Wat te doen?
Met nog slechts zeven maanden te gaan tot de introductie van de CBAM, is het goed om na te gaan wat de impact van de CBAM op uw bedrijf is. Als u bijvoorbeeld basisproducten invoert, zult u om compliant te blijven aan diverse administratieve voorwaarden moeten voldoen. Ook zullen de prijzen van ingevoerde basisproducten stijgen door de CBAM-certificaten die moeten worden aangekocht en aanvullende administratieve verplichtingen die moeten worden nageleefd. Ook als u niet-EU basisproducten lokaal aankoopt zult u mogelijk indirect geraakt worden. De leverancier zal namelijk de toegenomen kosten bij invoer hoogstwaarschijnlijk doorbelasten in uw aankoopprijs. Door de gestegen prijzen, kan het voordeliger zijn om voortaan EU-basisproducten in te kopen. Met andere woorden ook als u niet zelf invoert kan het relevant voor u zijn een marktoriëntatie te starten voor potentiële alternatieve toeleveranciers die deze basisproducten binnen de EU produceren. Met de praktische beslisboom van EY kunt u een inschatting maken of u bedrijf geraakt gaat worden door CBAM.

Bijeenkomst
Wilt u meer weten over dit onderwerp en hierover bijgepraat worden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst? Bij voldoende belangstelling, zal Metaalunie een of meerdere bijeenkomsten organiseren. U kunt uw interesse in een nog te organiseren bijeenkomst kenbaar te maken door een e-mail met daarin uw naam en Bondsnummer te sturen aan: grondstoffen@metaalunie.nl.

Bent u geïnteresseerd in de uitvoerige documentatie over dit onderwerp, kijk dan in een van de onderstaande bijlagen.Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl