U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Reiskosten woon werkverkeer
Fiscaal mag u per feitelijk gereden aantal woon-werk kilometer maximaal € 0,19 onbelast vergoeden aan uw werknemer. Omdat dit administratief erg bewerkelijk is, heeft de staatssecretaris in het verleden goedgekeurd dat een werkgever mits voldaan wordt aan 128 reisdagen of 36 weken per jaar maandelijks uitgaande van 214 dagen een onbelast bedrag mag geven voor de woonwerkafstand. De formule luidt voor een werknemer met een 5 daagse werkweek: 214 dagen /12 maanden x € 0,19 x woonwerkkilometers vv per dag.

Tot en met 2021 mocht als door het dringend advies van zoveel mogelijk thuiswerken niet aan de 128 dagen of 36 weken eis werd voldaan, toch de vaste reiskostenvergoeding volgens bovenvermelde formule onbelast worden gegeven voor de dagen dat niet naar het werk werd gereisd als gevolg van corona. Vanaf 2022 geldt dat u als werkgever niet aan deze tenminste 128 dagen of 36 weken eis voldoet, u voor de niet naar het werk gereisde dagen geen onbelaste vergoeding meer mag geven via de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. U moet de vergoeding voor de feitelijk niet gemaakte woon/werkverkeer kilometers dan aanmerken als belast loon of als eindheffingsloon binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Thuiswerkvergoeding
Wel mag u vanaf 1 januari 2022 werknemers een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven (gericht vrijgesteld). De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. De thuiswerkvergoeding kan niet samen met een reiskostenvergoeding worden betaald op dagen dat de werknemer zowel thuis als op de zaak werkt. Er moet dan gekozen worden welke vergoeding er voor hoeveel dagen per week verstrekt zal worden.

Net als bij de reiskostenvergoeding mag u ook hier een vaste onkostenvergoeding afspreken op basis van 214/128 dagen voor een werknemer die 5 dagen per week thuiswerkt.

Telefoon en internet
Het is mogelijk om een gericht vrijgestelde vergoeding te geven voor de door de werknemer feitelijk gemaakte telefoon- en internetkosten mits dit volgens de werkgever voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Het is mogelijk dat de werkgever een vaste maandelijkse vergoeding hiervoor hanteert mits de hoogte aannemelijk gemaakt kan worden.

Arbo
Het is belangrijk dat de werknemer ook thuis een ergonomische goede zithouding heeft. De werkgever kan hiertoe een stoel en of bureau ter beschikking stellen, verstrekken of een vergoeding voor geven. Hiervoor bestaat binnen de werkkostenregeling een nihil waardering.

Overige thuiswerkvergoedingen
Voor 2021 geldt dat een andere vergoeding die de werknemer ontvangt voor thuiswerken als belast loon wordt aangemerkt. Wel kan de werkgever de vergoeding aanmerken als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling waarmee de vergoeding voor de werknemer onbelast wordt ontvangen. De werkgever betaalt echter bij overschrijding van de vrije ruimte aanvullend 80% eindheffing.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit (030-6053344) of een e-mail sturen naar bedrec@metaalunie.nl.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl