U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Op 21 december 2021 is het Belastingplan 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2022 samengevat. Het gehele plan kunt u lezen op de site van de Rijksoverheid.


Wij willen u met name wijzen op:

  • Het inflatiepercentage voor 2022 is vastgesteld op 1,3%.
  • Introductie gerichte vrijstelling vergoeden thuiswerkkosten € 2 per dag.
  • Het percentage van de werkkostenregeling wordt verlaagd naar 1,7% voor de eerste € 400.000,- loonsom, plus 1,18% van de resterende loon.
  •  De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 395.000,-. Het tarief voor winsten daarboven wordt verhoogd van 25% naar 25,8%. In 2022 is over de eerste € 395.000 winst 15% belasting en over het meerdere 25,8% verschuldigd.
  • Vanaf 2022 kunnen verliezen in de BV naast verrekening met winsten uit het voorafgaande jaar voortaan onbeperkt voorwaarts worden verrekend met toekomstige winsten. Dit was in 2021 beperkt tot zes toekomstige jaren.
  • De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 6.310.
  • De tarieven van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) voor aardgas en energie worden verhoogd. Voor uitsluitend 2022 is daarbij al rekening gehouden met compensatie voor de tijdelijk hogere energieprijzen. Dit betekent dat de energietarieven vanaf 2023 verder toenemen.
  • Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van bescherming van het milieu en op de milieulijst staan ontvangen ruim 9% hogere fiscale steunpercentages.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Leden Adviseurs van Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit Telefoon 030-6053344 of bedrec@metaalunie.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl