U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Daadkracht nodig voor aanpak tekort vakmensen
‘Het is zorgelijk dat we voor alle maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen en alle transities die we moeten doormaken, de technische vakmensen niet hebben om ze te realiseren. De elementen die nodig zijn om de instroom in het technisch onderwijs te vergroten en het tekort aan vakmensen aan te pakken, komen samen in het Deltaplan Technisch Onderwijs dat de Techniek Coalitie, waar Koninklijke Metaalunie deel van uitmaakt, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.’ Aldus Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie in het interview in Metaal + Techniek van december.’

Kaanen zegt dat het thema onderwijs zelf steeds meer op een mijnenveld is gaan lijken. ‘Dat komt door de versnippering in het onderwijs en de vele partijen die allemaal aandacht vragen voor hun specifieke belang. Dat maakt het bijna onmogelijk om daar beleid op uit te voeren. OCW had de daadkracht en ook de positie niet om dat tij te keren. Wil je daar iets in bereiken, zul je terug moeten naar hoofdlijnen. Dan krijg je pas daadkracht. De kleinere belangen moeten wijken voor de grote belangen. En daar zit het politiek klimaat tegen. Dat past niet bij deze tijd. Bij het nieuwe kabinet moet er daadkracht komen. We moeten elkaar de hand reiken en een front vormen, samen met het onderwijs’, zo zegt hij in M+T.

> Lees M+T van december.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl