U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Indien u voornemens bent om te investeren in energiebesparende middelen, bijvoorbeeld zonnepanelen, dan kan een aantal subsidies en fiscale regelingen interessant voor u zijn. Hieronder hebben wij de relevante regelingen op een rijtje gezet.

Subsidiemogelijkheden


ISDE
Op Rijksniveau is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het is mogelijk een subsidieaanvraag te doen voor het terugkrijgen van (een deel van) de investeringskosten bij aanschaf van een of meer warmtepompen, zonneboilers of zonnepanelen. Dit betreft dus een eenmalige uitkering. Een van de voorwaarden is dat u eerst de subsidie moet aanvragen, voordat de koopovereenkomst van het middel wordt gesloten. Daarnaast geldt onder meer dat u het middel in gebruik moet nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

De aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend. Voor 2022 geldt een verhoging van het subsidiebedrag voor warmtepompen. Meer informatie over de andere voorwaarden en het aanvragen van de subsidie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO): 

SDE++

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van uw project. Dit is de periode waarin uw project meer kost dan dat dit oplevert. Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen zoals bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen? Dan is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) mogelijk wat voor u.

Deze subsidie kent diverse openstellingsrondes. Voor 2022 is openstelling naar verwachting uiterlijk juli 2022 tot eind september 2022. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidieregeling kunt u vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

LEAP
In sommige gevallen kan de ISDE gunstiger zijn dan de SDE++. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zonnepanelen. U krijgt onder de SDE++ een vergoeding voor terug levering van energie aan de netbeheerder. Soms heeft de netbeheerder onvoldoende netcapaciteit zodat de opgewekte energie niet terug geleverd kan worden waardoor u ook geen vergoeding krijgt. Het kan lastig zijn om deze economische afwegingen te maken. Mogelijk kan Leap u hierbij helpen. Leap is een specialist in subsidies, financiering en innovatie voor diverse sectoren, waaronder ook de metaalsector. Omdat u lid bent van Koninklijke Metaalunie profiteert u van ledenkorting bij het inhuren van deze expertise. U kunt voor meer info contact opnemen met Leap.

Fiscale regelingen: EIA, MIA\VAMIL en KIA


Naast de ISDE en de SDE++ bestaan ook de fiscale regelingen EIA, MIA/VAMIL en KIA.

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Als u investeert als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie dan kunt u gebruik maken van de EIA-regeling. Voor 2022 geldt dat u 45,5% van de investeringskosten kunt aftrekken op uw fiscale winst. Om de EIA te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat investeringen voorkomen op de door de overheid vastgestelde ‘Energielijst’. De energielijst kunt u digitaal raadplegen via: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2022?type=all

Daarnaast moet u uw investering melden bij de RVO. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Meer informatie over het melden, de andere voorwaarden en het aanvragen van de fiscale regeling kunt u vinden op de website van de RVO. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 
Als u investeert in milieuvriendelijke technieken kunt u gebruik maken van de MIA\VAMIL-regeling. U kunt een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2022 kan de investeringsaftrek bij de MIA oplopen tot 45% en bij de Vamil tot 75%. Deze aftrek komt boven op uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Voor deze regeling hoeft u geen aanvraag te doen; wel moet u uw investering melden bij de RVO. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\VAMIL toepassen in uw belastingaangifte. Ook hierbij geldt als voorwaarden dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de zogenoemde ‘Milieulijst’. De milieulijst is via dezelfde link (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2022?type=all) te raadplegen als de energielijst.

Voor 2022 geldt dat onder deze regeling geen belastingvoordeel meer is voor elektrische personenauto’s. Elektrische bestelauto’s en vrachtwagens vallen, onder voorwaarden, wel onder de regeling.

Meer informatie over het melden, de andere voorwaarden en het aanvragen van de fiscale regeling kunt u vinden op de website van de RVO.

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is in het leven geroepen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook zonnepanelen. De KIA hoeft niet te worden aangevraagd, die kunt u toepassen bij uw belastingaangifte. De hoogte van de investering moet wel vallen binnen de reikwijdte waarvoor de KIA geldt. Zo is het maximaal te investeren bedrag in bedrijfsmiddelen voor 2022 verhoogd naar € 332.994,-. Meer informatie over deze reikwijdte, de verdere voorwaarden en de aanvraagprocedure kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Samenloop
U moet per bedrijfsmiddel kiezen voor of een subsidieregeling of voor een fiscale regeling. Hierop geldt één uitzondering. De subsidie ISDE of SDE++ kan naast de fiscale regeling KIA voor hetzelfde bedrijfsmiddel worden gebruikt. Ook sommige fiscale regelingen mogen gestapeld worden. Zo mag de EIA met de VAMIL worden gecombineerd. De KIA kan ook naast de EIA of MIA/VAMIL worden gebruikt.

Meer informatie
Voor de toepassing van de fiscale regelingen kunt u contact opnemen met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs. U kunt hen bereiken via bedrec@metaalunie.nl of
030 – 605 33 44. Lees meer over alle investeringsfaciliteiten lezen op onze website.

Voor vragen over de regelingen en de voorwaarden van de subsidies kunt u contact opnemen met een van de adviseurs bestuursrecht. U kunt hen bereiken via bj@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44.
Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl