U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Belastingschuld bedrijven tijdens lockdown is flink toegenomen
Ruim 10 procent van de ondernemers heeft vanwege de lockdowns een belastingschuld opgebouwd. Die schuld is tot en met augustus van dit jaar opgelopen naar 18,3 miljard euro, 2,4 miljard euro meer dan begin dit jaar. Voor diverse branches staat de belastingschuld gelijk aan een of meer jaarwinsten.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Dit zogeheten ‘bijzonder uitstel’ kon tot 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd. Het demissionaire kabinet Rutte III heeft de ondernemers vervolgens vijf jaar de tijd gegeven, tot 1 oktober 2027, om de schuld terug te betalen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks aflossing betalen.Het totale uitgestelde belastingbedrag bedraagt eind september 19,7 miljard euro. Hiervan staat 42 procent uit bij grote ondernemingen, 40 procent bij het middenbedrijf en 18 procent bij het kleinbedrijf. In totaal is sinds het uitbreken van de pandemie 41,9 miljard euro aan uitstel aangevraagd door 376.000 ondernemers. Hiervan is dus meer dan de helft al verdwenen. Hiervan is een groot deel inmiddels afgelost (17 miljard euro) en een ander belangrijk deel is later verminderd wanneer bijvoorbeeld de belastingaanslag te hoog was vastgesteld (5,4 miljard euro).

Opvallend is dat er dit jaar minder is afgelost dan vorig jaar. Met name grote ondernemingen losten verhoudingsgewijs vorig jaar meer af. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het benutte uitstel vorig jaar niet nodig bleek omdat het coronavirus met name in de zomer minder hard toesloeg dan verwacht en daardoor versneld kon worden afgelost. Dat sentiment was tijdens of na de tweede en derde golf niet of minder aanwezig, zo lijken de cijfers te suggereren. Ook is sindsdien duidelijk dat het virus nog niet weg is en ook dit najaar nog altijd tot extra maatregelen leidt.

Belastingdruk
Grootste zorg is dat de belastingschuld van 18,3 miljard euro bij een beperkte groep zit. De branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn, springen hier vanzelfsprekend uit. Daarnaast is te zien dat de sectoren die aan deze getroffen bedrijven hun producten of diensten leveren ook vaker uitstel hebben aangevraagd. Gevolg is dat de belastingdruk binnen enkele sectoren hoog oploopt. Zodra de schuld moet worden terugbetaald, in ieder geval in de komende vijf jaar, drukt dat op de kasstroom van ondernemingen.

Verder zijn er ook branches op de lijst die naast de coronagerelateerde beperkingen tegen andere problemen aanlopen, zoals de brexit, hoge grondstofprijzen of de stikstofcrisis. Zo heeft de bouwmaterialenindustrie te maken met hoge grondstofprijzen. Industriële bakkerijen zijn relatief energie-intensief en voelen zodoende ook de hoge energieprijzen. En een branche als de weg- en waterbouw kampt met de stikstofcrisis. Ook deze sectoren hebben in de afgelopen anderhalf jaar uitstel van belasting aangevraagd. Uitstel stond immers voor alle bedrijven open.Bron: ABN Amro


Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Lichtpunten

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl