U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Werkgevers wijzen ultimatum vakbonden af
De vakbonden hebben na het vastlopen van de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek) een ultimatum gesteld waarin zij nogmaals hun eisen op tafel leggen. Een ultimatum wordt gesteld om een akkoord te forceren, waarbij vakbonden een dreigement uiten om bijvoorbeeld tot acties over te gaan.

De vakbonden stellen onder andere dat zij wensen te komen tot nieuwe cao’s die aansluiten bij hun streven om de metaal en techniek een sector te laten zijn waar vakmensen graag willen werken. Voor de werkgevers is dat uiteraard niet anders. De werkgevers verwijzen daarom in een reactie aan de vakbonden naar het laatste overleg op 14 oktober, waar voorstellen zijn gedaan die daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

De in de ultimatumbrief geformuleerde voorwaarden wijken zo sterk af van hetgeen voor werkgevers wenselijk en haalbaar is, dat ze niet anders kunnen dan ze af te wijzen. Zo eisen de vakbonden een verhoging van de feitelijke lonen met maar liefst 5% per 1 oktober 2021, uitgaande van een looptijd van de cao van 12 maanden. 

Dat de vakbonden mogelijk overgaan tot het voeren van acties wordt natuurlijk betreurd, aangezien bedrijven nog herstellende zijn van de sterke terugval van de omzet en orderposities tijdens COVID 19. Er is sprake van herstel, wat met name de omzet en de orderposities betreft. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de winstgevendheid van de bedrijven geen gelijke tred houdt met de toegenomen exploitatiekosten. 

Het voeren van acties kan leiden tot (onevenredige) schade bij de bedrijven en/of hun opdrachtgevers/afnemers. De werkgevers houden vakbonden dan ook verantwoordelijk voor het ontstaan en beperken van deze schade. Tot op heden is het altijd gelukt om in overleg tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen. De werkgevers roepen vakbonden op het overleg te hervatten opdat werkgevers en werknemers zekerheid krijgen over de te hanteren arbeidsvoorwaarden.

Het kan zijn dat u als onderneming in de Metaal en Techniek wordt geconfronteerd met acties. In dat geval verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, om de ontstane situatie te bespreken. 

Ook vragen wij u om in het geval bonden of individuele werknemers u aanspreken op de impasse in het cao-overleg, te verwijzen naar de centrale cao-tafel. Dat is de plaats waar het arbeidsvoorwaardenoverleg dient plaats te vinden.

Wilt u de brieven zien, log dan in.


Log in om het hele artikel te lezen


Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl