U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Op 11 oktober vond onze Bondsraadvergadering plaats. Dit is de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Tijdens deze jaarlijkse vergadering leggen het bestuur en de directie verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van de vereniging. Dit geeft vaak aanleiding tot goede en stevige discussies over actuele onderwerpen. Ook dit jaar gebeurde dit weer en kwamen de onderwerpen ketendigitalisering en techniekonderwijs uitgebreid aan bod.

Een interactieve discussie met de ruim vijftig aanwezige bondsraadleden over ketendigitalisering benadrukte het belang van digitale informatie uitwisseling met klanten en toeleveranciers. Maar ook de keerzijde kwam uitgebreid aan bod, de praktijk is weerbarstig en ICT brengt ook vaak risico’s en kosten met zich mee. Als Metaalunie gaan we ons actiever opstellen op het gebied van ketendigitalisering, omdat het een trend is die door zal gaan. Goede keuzes maken is lastig, daarom is een goed inzicht in het speelveld de eerste behoefte van veel bedrijven.

Een tweede breed besproken onderwerp is techniekonderwijs. Er is nu en in de komende tijd volop behoefte aan goede vakmensen. Daarom is zichtbaarheid van techniek en de kansen die techniek biedt, cruciaal om voldoende instroom in de techniekopleidingen te krijgen. Als Metaalunie trekken we hier al stevig aan, maar er moet echt meer gebeuren vinden de leden van de Bondsraad. Een duidelijk signaal!

Mede daarom pleiten we voor uitbreiding van het overheidsprogramma Sterk Techniek Onderwijs tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW. Nu richt dit investeringsprogramma van jaarlijks 100 miljoen euro zich op het vmbo. Het is een zeer belangrijke, cruciale schakel in het geheel, maar wat ons betreft moet dit breder worden getrokken. Ook in het basisonderwijs moet structureel aandacht voor techniek zijn en in het mbo moet techniekonderwijs worden versterkt.

Een Algemene ledenvergadering in een vereniging levert levendige discussies op, die aansluiten bij de uitdagingen op de werkvloer en die richting geven aan de prioriteiten waar onze vereniging op moet inzetten. Ketendigitalisering en techniekonderwijs zijn daar actuele voorbeelden van, waar wij de komende tijd nog harder aan gaan trekken!

Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

1000 duwtjes
in de rug

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl