U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Cao-onderhandelingen herstart
Op 27 september hebben vakbonden de cao-onderhandelingen opgeschort. Inmiddels is afgesproken om op 14 oktober weer met elkaar in gesprek te gaan.

> Zie de brief van de vakbonden.

Waarom hadden vakbonden onderhandelingen opgeschort?
Werkgevers hebben aan de cao tafel aangegeven dat de cao heel compleet is. Nieuwe aanpassingen zijn bespreekbaar als ze passen in de bestaande cao afspraken en als bestaande afspraken ook aangepast kunnen worden. Als nieuw thema, is gesproken over het al dan niet invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) in relatie tot bestaande regelingen voor oudere werknemers. Omdat deze discussie nog volop loopt, is er nog niet over een loonsverhoging gesproken. Vakbonden hebben het overleg opgeschort om deze insteek van werkgevers met hun achterban te bespreken.

En nu?
Er is door werkgevers überhaupt nog geen loonbod gedaan. De conclusie van de vakbonden dat er geen sprake is van enige loonsverhoging is voorbarig en onjuist. Ondanks onze opvatting dat de huidige cao voltooid is, zijn we bereid om door te praten over het invoeren van een RVU-regeling. Dit onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. Werkgevers willen graag een ouderenbeleid afspreken dat uit een effectief pakket maatregelen bestaat.

Op 14 oktober worden de onderhandelingen hervat.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Algemene Leden
Vergadering

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl