U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Consequenties aflopen cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf
De cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf loopt per 1 oktober 2021 af. Dit heeft de volgende consequenties.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In afwijking van de wet kan op grond van de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden. Deze afwijking van de wet is uitsluitend mogelijk als op het moment van overeenkomen van de proeftijd de looptijd van de cao niet is verstreken. Dit betekent dat bij contracten voor bepaalde tijd langer dan zes maanden na 30 september 2021 slechts een proeftijd van een maand overeengekomen kan worden. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter kan op grond van de wet sowieso geen proeftijd worden overeengekomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is een proeftijd van twee maanden mogelijk.

Generatiepact-regeling
Verder geldt ook de Generatiepact-regeling, zoals opgenomen in de cao, per 1 oktober 2021 niet meer. Er kunnen ook geen subsidieverzoeken voor deze regeling meer worden ingediend. Indien al gebruik wordt gemaakt van één van de regelingen van het Generatiepact vóór 30 september 2021, dan blijft deze in stand, ook na afloop van de cao’s.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Sociaaljuridisch advies,
030 - 605 33 44 of sj@metaalunie.nl.

Onderhandelingen nieuwe cao opgeschort
Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek), hebben vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Vakbonden willen de inbreng van werkgevers voorleggen aan de eigen achterban. Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan. Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk. > Lees het hele bericht.

Volg de ontwikkelingen rond de onderhandelingen op www.metaalunie.nl/cao.


Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl