U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Reiskosten woon werkverkeer
Fiscaal mag u per feitelijk gereden aantal woon-werk kilometer maximaal € 0,19 onbelast vergoeden aan uw werknemer. Omdat dit administratief erg bewerkelijk is, heeft de staatssecretaris in het verleden goedgekeurd dat een werkgever mits voldaan wordt aan 128 reisdagen of 36 weken per jaar maandelijks uitgaande van 214 dagen een onbelast bedrag mag geven voor de woonwerkafstand. De formule luidt voor een werknemer met een 5 daagse werkweek: 214 dagen /12 maanden x € 0,19 x woonwerkkilometers vv per dag.

Door het dringend advies van zoveel mogelijk verplicht thuiswerken kan niet aan de 128 dagen of 36 weken eis voldaan worden voor de werknemers die nu door corona thuiswerken. Hierdoor zou de vergoeding voor de thuiswerkdagen niet langer gericht vrijgesteld vergoed mogen worden. Omdat dit op praktische problemen stuit, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat tot en met 31 december 2021 de voor 13 maart 2020 overeengekomen vaste maandelijkse reiskostenvergoeding voor de werknemer die door corona (voor een of meerdere dagen) thuiswerkt voor alle dagen gericht vrijgesteld mag worden voortgezet.

Telefoon en internet
Het is mogelijk om een gericht vrijgestelde vergoeding te geven voor de door de werknemer feitelijk gemaakte telefoon- en internetkosten mits dit volgens de werkgever voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Het is mogelijk dat de werkgever een vaste maandelijkse vergoeding hiervoor hanteert mits de hoogte aannemelijk gemaakt kan worden.

Arbo
Het is belangrijk dat de werknemer ook thuis een ergonomische goede zithouding heeft. De werkgever kan hiertoe een stoel en of bureau ter beschikking stellen, verstrekken of een vergoeding voor geven. Hiervoor bestaat binnen de werkkostenregeling een nihil waardering.

Overige thuiswerkvergoedingen
Voor 2021 geldt dat een andere vergoeding die de werknemer ontvangt voor thuiswerken als belast loon wordt aangemerkt. Wel kan de werkgever de vergoeding aanmerken als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling waarmee de vergoeding voor de werknemer onbelast wordt ontvangen. De werkgever betaalt echter bij overschrijding van de vrije ruimte aanvullend 80% eindheffing. Als gevolg van corona is de vrije ruime voor de eerste € 400.000,- loonsom verhoogd naar 3%.

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om werknemers een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven (gericht vrijgesteld). De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. De thuiswerkvergoeding kan niet samen met een reiskostenvergoeding worden betaald op dagen dat de werknemer zowel thuis als op de zaak werkt. Er moet dan gekozen worden welke vergoeding er voor hoeveel dagen per week verstrekt zal worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit (030-6053344) of een e-mail sturen naar bedrec@metaalunie.nl.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Algemene Leden
Vergadering

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl