U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Voor het tweede jaar op rij was Prinsjesdag vanwege corona een ingetogen aangelegenheid. Geen rijtoer, geen militair ceremonieel en geen balkonscène gaf Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag vanmorgen de televisiekijkers mee. ‘En ook geen nieuw beleid’ voegde ik daar hardop sprekend aan toe. Van Zanen meldde ook nog dat de Verenigde Vergadering dit jaar niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag plaats zou vinden. Maar ook daar was niets te zien: de Grote Kerk was afgehekt zo zei hij. Intrigerend woord, afgehekt.

Ik vind het ook een mooi woord om aan te geven in welke toestand de Nederlandse samenleving zich nu bevindt. We zitten tussen dat hekwerk opgesloten met een demissionair kabinet. Aan de andere kant ligt de toekomst te wachten op beleid van een nieuw kabinet dat er voorlopig nog niet is. We zijn afgehekt: we kunnen niet verder. Maar aan de andere kant van dat hek gaat de wereld wel in volle vaart door.

Onze reactie op de begrotingsstukken is dan ook vooral gericht op wat er achter die hekken zou moeten gebeuren. Gericht op een nieuw kabinet. Natuurlijk zijn we positief over de economische cijfers die het demissionaire kabinet heeft gepresenteerd. Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor mkb-maakbedrijven. Ook is Metaalunie content met het feit dat het demissionaire kabinet nu al ruim € 6 miljard reserveert voor duurzame investeringen. Maar veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet. Metaalunie neemt daar een voorschot op.

Zo is, om ook de eigen bedrijfsvoering verder te kunnen verduurzamen, verbeterde toegang tot stimuleringsregelingen voor het mkb noodzakelijk. Een groot deel van de beschikbare middelen zou ook ingezet moeten worden voor het versneld bereiken van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie. Metaalunie rekent er wel op dat het mkb niet langer als hoofdfinancier van de energietransitie wordt gezien. Forse verlagingen van de Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn noodzakelijk.

Van een nieuw kabinet verwacht Metaalunie verder een samenhangend innovatiebeleid, met een separaat actieprogramma voor het mkb. Daarbij moet nadrukkelijk ingezet worden op productie-innovatie en digitalisering en behoud en uitbreiding van productie in Nederland. Wat voor onze achterban ook cruciaal is, is meer goed opgeleid technisch personeel. De politiek moet nu echt werk gaan maken van meer instroom van techniekstudenten en een evenwichtige arbeidsmarkt.

Dit en nog veel meer is nodig om, als straks de hekken rond dit land weer opengaan, we als Nederland in het algemeen en mkb-maakbedrijven in het bijzonder, niet op heel grote achterstand beginnen met het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen op thema’s als zorg, klimaat, circulariteit en het woningtekort.

Jos Kleiboer, directeur Beleid

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Algemene Leden
Vergadering

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl