U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Regeling onwerkbaar weer: hoog water en/of overstroming
Door het hoge water kan uw bedrijf stil komen te liggen. Er is sprake van een niet-werkbare dag in het kader van de Regeling onwerkbaar weer voor zover in een kalenderjaar op een werkdag niet wordt gewerkt vanwege of als gevolg van hoog water en/of overstroming.

In artikel 64 lid 2 van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor de Regeling onwerkbaar weer waarbij u voor uw werknemers een WW-uitkering kunt aanvragen.

Voorwaarden voor toekenning

  • De werknemer kan niet werken door onwerkbaar weer. Wanneer het werken niet mogelijk is door andere oorzaken dan genoemd in artikel 64 lid 2 van de cao, komt u niet in aanmerking voor de regeling.
  • Het is niet mogelijk de werknemers vervangende werkzaamheden te laten uitvoeren.
  • Het urenverlies is in ieder geval vijf uur per week.
Wachtdagen
De eerste dagen waarop uw werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij hoog water en/of overstroming in een kalenderjaar gelden 2 wachtdagen.
Deze wachtdagen betaalt u het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen kunt u dus geen WW-uitkering krijgen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Loondoorbetaling en aanvullingsverplichting van de werkgever (CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf)
Tijdens de 2 wachtdagen dient de werkgever het loon door te betalen. Volgens de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf moet de werkgever daarna de WW-uitkering gedurende twee weken aanvullen tot 100 procent van het loon (art. 64 lid 2 en 3 CAO). Daarna vervalt die verplichting.

Melding bij het UWV
De hoofdregels zijn als volgt:

  • Er dient elke dag waarop niet gewerkt kan worden een melding bij het UWV plaats te vinden. Meld dus direct vanaf de eerste dag!
  • Dit onder vermelding van het aantal arbeidsuren van de werknemer, de functie en de reden waarom er niet gewerkt kan worden
  • De melding moet uiterlijk om 10.00 uur op die dag plaatsvinden
  • Werknemers waarvan gemeld wordt dat ze niet werken, mogen na 10.00 uur niet meer op de werkplek aanwezig zijn.
Let op: op niet naleven van deze voorschriften staan zware sancties.

Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen wij u naar https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/ww-bij-onwerkbaar-weer/wanneer-moet-het-onwerkbare-weer-worden-gemeld en https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-onwerkbaar-weer.aspx.

Let op:

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer

Indien u bij UWV een melding heeft gedaan dat uw werknemers door onwerkbaar weer niet kunnen werken, moet u vervolgens alsnog separaat een WW-aanvraag indienen voor de betreffende werknemers. Dit formulier
Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer is een vervolg op de eerder door u gedane melding. Hiermee vraagt u voor uw werknemers een WW-uitkering aan voor de periode dat zij niet kunnen werken door onwerkbaar weer.

Vraag de WW-uitkering op tijd aan

Vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken. Als u de uitkering op tijd aanvraagt, wordt deze binnen 6 weken na uw aanvraag betaald. Een te late aanvraag wordt door UWV niet meer in behandeling genomen.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Zomertijd

> Lees meer.