U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het advies van de Rijksoverheid luidt: Ga wijs op reis. U kunt op vakantie naar landen met een groen of geel reisadvies. Controleer de checklist Inreizen in Nederland tijdens corona voordat u terugreist. 

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan

Moet een werkgever het loon doorbetalen als een werknemer op vakantie naar het buitenland gaat en vervolgens in quarantaine moet?
Hoofdregel is dat de werkgever het loon moet doorbetalen, tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Code Oranje
Als een werknemer op vakantie wil naar een risicogebied waarvoor de overheid een negatief reisadvies (code oranje zie www.nederlandwereldwijd.nl) heeft afgegeven, dan kun je stellen dat dit voor rekening van de werknemer moet komen. Verstandig is de werknemer schriftelijk erop te wijzen dat de gevolgen hiervan voor zijn risico komen. U kunt de werknemer melden (met de onderstaande concepttekst) dat er geen recht op loon is indien hij toch naar het buitenland vertrekt en vervolgens door de lokale autoriteiten of in Nederland in quarantaine wordt geplaatst.

> Zie ook de volgende informatie van de Rijksoverheid.

Concepttekst ter informatie aan medewerkers


Het concept is opgesteld om een en ander duidelijk naar de werknemers te communiceren.
Indien u gebruik wenst te maken van dit concept, kunt u dit overnemen op eigen briefpapier en aan de werknemers doen toekomen.


Naar het buitenland op vakantie? Let op!
Gaat u naar het buitenland en kunt u door  de Corona-situatie niet op tijd weer aan het werk gaan? Dan kunt u zich als medewerker niet meer beroepen op overmacht. Dat geldt ook wanneer u na terugkeer in quarantaine moet.

Kunt u door de Corona-situatie niet op tijd weer aan het werk gaan, dan moet u vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen voor de periode die u niet kunt werken. Houd hier rekening mee als u besluit naar het buitenland te gaan.

> Zie ook de volgende informatie van de Rijksoverheid.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Zomertijd

> Lees meer.