U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Na ruim een jaar corona is het aantal stageplaatsen en leerbanen behoorlijk teruggelopen. Je ziet dat vooral terug in sectoren die diep getroffen zijn, zoals de horeca, de evenementenbranche en in de zorg. Onze sector is al jarenlang stabiel qua aanbod: gemiddeld zijn er per jaar zo’n 7500 leerbanen bezet en zo’n 6000 stageplaatsen. Dat zouden er meer kunnen zijn, want als tekortsector beschikken we over meer stageplaatsen en leerbanen dan er vervuld worden.

Eind maart sloegen het onderwijs en een aantal brancheorganisaties alarm over het tekort aan stageplaatsen in het mbo als gevolg van corona. 20.000 leerlingen zouden niet aan een stage kunnen komen. OOM herkende dit beeld echter niet en onderzocht in hoeverre corona invloed had op stages in de metaalbewerking in het afgelopen jaar. Daaruit bleek dat het aantal stages in onze sector juist op niveau is gebleven. Er werd een steekproef gedaan onder 1400 stageplaatsen waarvoor OOM een stagebijdrage uitkeerde.

In 2020 zijn er voor 5500 stagiairs bijdragen uitgekeerd. Daarvan was 20 procent voor hbo-stagiairs, 65 procent voor mbo-stagiairs en 15 procent voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, zoals het vmbo en de (techniek)havo. Met dit aantal zitten we maar iets onder het niveau van 2019, toen de stagevergoeding 6000 keer is uitgekeerd. Over het afgelopen jaar is er, met uitzondering van de periode april tot augustus, nauwelijks terugval op te tekenen. En ook dit jaar lijken we op een vergelijkbaar niveau af te koersen. Slechts bij minder dan 1 procent van de stages was de periode iets verkort vanwege corona, zo bleek uit het OOM onderzoek. Ook wat betreft leerbanen zit onze sector iets onder het normale niveau.

Uit deze cijfers blijkt dus dat mkb-maakbedrijven zich ervan bewust zijn dat je met stages leerlingen enthousiast maakt voor een baan in de sector. Met stages en leerbanen worden bedrijven en technische beroepen zichtbaar voor de leerlingen. Veel studenten komen dan ook na afloop van de opleiding in dienst van het bedrijf waar ze stage of een leerbaan vonden. Maar het kan altijd beter: bedrijven kunnen nog meer een stageplek of leerbaan onder de aandacht brengen op stagemarkt.nl of via ‘VMBO On Stage’ en leerbanenmarkt.nl. En ze kunnen ook inzetten op leerlingen in het voortgezet onderwijs, want op vakhavo’s bijvoorbeeld, valt nog een wereld te winnen.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Wereld te winnen

> Lees meer.