U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Cao-onderhandelingen voor en met leden
Koninklijke Metaalunie communiceert in zowel de aanloop naar, als tijdens de cao-onderhandelingen zelf, uitgebreid en zo transparant mogelijk over het hele cao-traject naar haar leden. Zo wordt met een speciale routekaart overzichtelijk in beeld gebracht welke stappen gaan leiden tot een nieuwe cao. Ook hebben leden op verschillende momenten inspraak in het mandaat waarmee in september a.s. de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (Cao Metaal en Techniek) wordt ingegaan.

“Metaalunie vindt het belangrijk open kaart te spelen met haar leden. Wij zitten immers namens al die bedrijven straks aan de onderhandelingstafel. Dan is het belangrijk te laten zien waar we mee bezig zijn en op welk moment we in het cao-traject zijn aanbeland. Cao-onderhandelingen doen we namelijk niet alleen vóór onze leden, maar vooral ook met onze leden”, zegt Jos van der Werken, beleidssecretaris sociale zaken Metaalunie.

Metaalunieleden krijgen inspraak in de belangrijkste thema’s die inzet zouden kunnen zijn van de cao-onderhandelingen. Naast een speciale cao-enquête waarmee Metaalunieleden geraadpleegd worden en cao-wensen worden geïnventariseerd, organiseert Metaalunie ook een aantal digitale inspraakrondes. Tijdens deze digitale interactieve bijeenkomsten worden onder meer de uitkomsten van de cao enquête besproken.

Routekaart
Om alle leden goed op de hoogte te houden van het proces en resultaten van de cao- onderhandelingen, is er voor het eerst een zogeheten cao-routekaart gemaakt. Deze routekaart brengt duidelijk in beeld hoe het cao-proces eruitziet. Op de routekaart zijn in een oogopslag alle stappen die gezet worden in chronologische volgorde te zien, welke partijen op welk moment daarbij een rol hebben en wat die rol precies inhoudt. Naast de routekaart zorgen ook verschillende cao-nieuwsbrieven, nieuwsberichten en gebruik van sociale media voor transparante communicatie.

> Kijk voor meer info op www.metaalunie.nl/cao.

 

Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl