U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Grondstoffenscanner nu ook internationaal
De Grondstoffenscanner, een tool waarmee bedrijven de risico’s van hun grondstoffengebruik kunnen inschatten, is geactualiseerd en uitgebreid met de import- en exportgegevens van de Europese Unie (alle 27 EU-landen samen). Ook is de scanner nu in het Engels beschikbaar. Verder is er aandacht voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij er gekeken wordt naar de risico’s voor mens en milieu in de keten.

“Het is goed dat zaken als grondstoffen en aanverwante onderwerpen breder dan enkel vanuit Nederlands perspectief beschouwd en opgepakt worden. Ook al vanwege het hoognodige level playing field. Wij zijn daarom blij met de grote internationale belangstelling voor de Grondstoffenscanner, die met de actualisering en vertaling nu echt ‘internationaal’ gaat”, zegt Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie Koninklijke Metaalunie.

De Nederlandse en Europese maakindustrie is sterk afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Daarom hebben het ministerie van EZK, Metaalunie en FME in 2018 de Grondstoffenscanner gelanceerd. Met de Grondstoffenscanner kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Meer weten: www.grondstoffenscanner.nl

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Wereld te winnen

> Lees meer.