U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Financiering energietransitie moet rechtvaardiger en effectiever
Met de verkiezingen van 17 maart a.s. en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, vraagt Koninklijke Metaalunie aandacht voor mkb-maakbedrijven. De energietransitie is daarbij een belangrijk onderwerp. “Het mkb is al decennia een sector die succesvol verduurzaamt en als gevolg daarvan haar CO2-footprint gemarginaliseerd heeft en is het de hoofdsponsor van de energietransitie. Maar ondertussen wordt datzelfde mkb als enige met wettelijke eisen rondom energiebesparing geconfronteerd”, zegt Fried Kaanen, directeur van Bosch Scharnieren bv uit Doetinchem en voorzitter van Koninklijke Metaalunie. En er is meer…

Volgens Kaanen is de grootste boosdoener op dit moment de scheve kostenverdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE), een opslag op de energierekening van waaruit de subsidieregeling voor duurzame energie en klimaattransitie (SDE++) wordt gevuld. “De verdeling van de ODE-last is per 2020 verschoven, waardoor bedrijven twee derde van de last dragen, en huishoudens een derde. Voorheen was dat 50/50. Echter, omdat de energie-intensieve industrie helemaal of grotendeels is vrijgesteld van energiebelasting en ODE, komt de gestegen ODE-last momenteel hoofdzakelijk voor rekening van het mkb”, aldus Kaanen.

Daar komt bij dat de SDE++-regeling voor de sector industrie niet interessant is voor het industriële mkb. “Deze regeling zal voor een groot deel opgaan aan CO2-opslag en waterstof, waarvan alleen de zware industrie profiteert. Uit onderzoek blijkt echter dat deze regeling via de ODE voor 80% wordt gevuld door het industriële mkb, en voor maar 20% door de zware industrie”, rekent Kaanen voor. “Daardoor krijgen veel mkb-sectoren te maken met een onevenredig grote stijging van de energierekening. Een mkb-maakbedrijf betaalt inmiddels gemiddeld 75 keer meer ODE dan een olieraffinaderij!”

Er moeten niet langer gratis dispensatierechten verstrekt worden aan de energie-intensieve industrie, zoals in het huidige voorstel CO2-heffing wordt gedaan. Kaanen: “We moeten hen een milde, vlakke CO2-heffing opleggen onder gelijktijdig verlaging van de ODE. Zo wordt de klimaatrekening niet alleen eerlijker verdeeld, maar wordt er ook op een effectievere wijze CO2 vermeden. De SDE++-subsidieregeling wordt dan gefinancierd naar rato van uitstoot en het mkb hoeft de vergroening van de zware industrie niet meer te financieren.” Tot slot vindt de Metaalunievoorzitter het niet onbelangrijk om te vermelden dat uit onderzoek is gebleken dat het geschetste ‘eerlijker en effectiever alternatief niet ten koste gaat van verlies aan werkgelegenheid.’

Bekijk ook onze speciale verkiezingspagina.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Een beetje
positief

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl