U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-regeling geopend
Op 2 maart 2021 is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen gestart. Het aanvraagtijdvak loopt van 2 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur. De SLIM-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven, die werk willen maken van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De subsidie wil het leren en ontwikkelen in de mkb-bedrijven stimuleren. De gedachte is dat medewerkers door opleiding en ontwikkeling langer en beter inzetbaar blijven.

De subsidie heeft betrekking op de kosten, die een bedrijf moet maken voor externe ondersteuning bij het opstellen van een werkend plan. Dat kan bijvoorbeeld door de scholingsbehoefte in kaart te brengen en een opleidingsplan op te stellen; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers; het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een opleidingsprogramma of mobiliteitscentrum; het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 en is 60% van de subsidiabele kosten. De totale kosten voor het project moeten minimaal € 5.000 bedragen. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van indienen is niet bepalend. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim is meer informatie te vinden en kunnen aanvragen ingediend worden.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Een beetje
positief

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl