U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Maak Europa sterk en geef mkb impuls te groeien op Europese markt
Met de verkiezingen van 17 maart a.s. en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, vraagt Koninklijke Metaalunie aandacht voor mkb-maakbedrijven. Export is daarbij een belangrijk thema. Export is voor onze economie van cruciaal belang. Een derde van de omzet van bedrijven en een derde van de banen in Nederland zijn er mee gemoeid. “Toch laten we nog een hoop kansen onbenut en die liggen voor veel mkb-bedrijven in Europa. Daarbij kan de overheid een belangrijke faciliterende én ondersteunende rol in spelen”, zegt Pelle van Walraven, directeur van Walraven bv uit Mijdrecht en voorzitter van de Metaaluniecommissie Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse mkb-maakbedrijven zijn innovatieve toeleveranciers en daarmee de ideale schakel voor het bereiken van meer strategische autonomie in Europa. En het streven daarna wordt steeds belangrijker in een onstuimige en onstabiele wereld waar een machtsstrijd afspeelt tussen wereldmachten als China en de Verenigde Staten. Volgens Van Walraven is het daarom belangrijk dat we van de overheid verlangen om zich in te zetten voor een sterke Europese gemeenschap die moet zorgen dat bedrijven in Europa met gelijke spelregels zaken kunnen doen. “Nationale wetgeving van individuele lidstaten kan protectionisme in de hand werken en verstoort het gelijke speelveld. Maar Europa moet ook sterk optreden tegen praktijken van oneerlijke concurrentie tussen Europa en de andere producten van de wereld. Want bedrijven van buiten Europa die met bijvoorbeeld overheidssteun producten hier te goedkoop af kunnen zetten kunnen het bedrijfsleven hard raken”, zegt hij. “Alleen op Europees niveau kun je zorgen dat hier tegenwicht wordt geboden. De Nederlandse economische voorspoed is mede te danken aan de vrije handelsverdragen die wereldhandel stimuleren en daarom moeten we ons ook blijven inspannen voor handelsverdragen tussen de EU en andere handelspartners. Gelukkig hebben we het hoogst haalbare in dat opzicht met het Verenigd Koninkrijk in het afgelopen jaar weten te behalen.”

Niet alleen een pro-Europees beleid gaat volgens Van Walraven het mkb helpen om buiten Nederland te groeien. “Ook de Nederlandse handelsbevordering en economische diplomatie moeten sterk worden ingezet om de weg te effenen naar meer export. Die moet vooral gericht zijn op Europa, omdat maar liefst 75% van de Nederlandse handel de Europese Unie als eindbestemming heeft. Het behoud van dat percentage is van groot belang, maar vanwege de sterke internationale concurrentie niet vanzelfsprekend.”

Metaalunie roept het nieuwe kabinet dan ook op om verder in te zetten op het stimuleren van de export binnen de Europese Unie. Metaalunie pleit ervoor dat de subsidieregeling die het startende exporterende bedrijfsleven op weg helpt in de eerste stappen naar export, niet wordt wegbezuinigd. Van Walraven: “Als het mkb wil groeien is internationalisering meestal geen keus. Ook zal het kabinet veel aandacht moeten schenken aan de digitalisering van de handelsbevordering.

Corona heeft in dat opzicht een versnelling gebracht in de noodzaak om bijvoorbeeld handelsmissies en beurzen digitaal te organiseren. Een Nederlandse digitale etalage voor exporterende bedrijven om blijvend verbinding met het buitenland te leggen kan bedrijven ondersteunen.” Over de inzet van het postennetwerk van ambassades en consulaten is Metaalunie uiterst tevreden. Het advies is dan ook om dit behouden.

> Bekijk ook onze speciale verkiezingspagina.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Afgehekt

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl