U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het mooie weer en het naderende voorjaar stemmen ons extra positief. Hopelijk geldt dat ook voor het creëren van extra ruimte voor ondernemers om de coronacrisis achter ons te laten, zodat ondernemers en hun werknemers weer in alle sectoren volop aan het werk kunnen. Het kabinet lijkt voorzichtig meer oog voor de economische kant van de crisis te krijgen, maar dat gaat nog wel erg langzaam. Zwaar getroffen sectoren snakken naar meer ruimte om het werk te hervatten.

Na de verkiezingen op 17 maart moet er snel een nieuw kabinet gevormd worden, met goede antwoorden op de nieuwe uitdagingen. Een van die uitdagingen is het koesteren en stimuleren van de belangrijke Nederlandse maakindustrie. En dat is nodig om deze bedrijven de ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Fysieke ruimte voor uitbreidingen of wijzigingsplannen en de daarbij horende milieuruimte. Die ruimte wordt namelijk steeds meer beperkt en dat is zorgelijk. Bedrijven zijn ook steeds meer geld en tijd kwijt aan regeldruk. In deze kabinetsperiode weer een paar miljard meer! En het mkb wordt daar disproportioneel zwaarder door getroffen en gehinderd.

De gehele Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor twee miljoen directe en indirecte arbeidsplaatsen voor technische, veelal hoogopgeleide, medewerkers plus jaarlijks gigantische hoeveelheden stages en opleidingsplaatsen. En de industrie zorgt voor het gros van de innovaties in Nederland en een groot deel van de export. Belangrijk genoeg om deze economische motor van Nederland te faciliteren en te ontzorgen waar mogelijk!

Het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer moeten de industrie de ruimte geven om te groeien en de bedrijfswijzigingen en innovaties door te voeren die noodzakelijk zijn om concurrerend te blijven. Wij zijn ook voor de bouw van meer woningen. Maar voorkomen moet worden dat deze woningen op verkeerde locaties worden ingepland. Dus niet te dicht bij belangrijke bedrijventerreinen, waardoor de zogenaamde oprukkende woningbouwproblematiek zich voordoet en naastgelegen bedrijven(terreinen) volledig op slot gezet worden. Woningbouw gaat dan onnodig ten koste van belangrijke industriële bedrijvigheid en werkgelegenheid. En dat moeten we niet willen. Dat vraagt om een goede landelijke regie voor grote woningbouwlocaties.

Daarnaast kan er veel extra werkgelegenheid in het mkb gecreëerd worden als de aanpak van regeldruk specifiek ten behoeve van het mkb niet alleen met de mond beleden wordt, maar nu ook ten uitvoer gebracht wordt. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten dan ook ‘Act Small First’ volledig in praktijk brengen. Ruimte voor ondernemen schept ruimte voor groei en werkgelegenheid!

Bert Jaarsma,
Directeur Organisatie Koninklijke Metaalunie

 

Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl