U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Nieuw kabinet moet prioriteit geven aan vermindering regeldruk kleinbedrijf
Met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, vraagt Koninklijke Metaalunie aandacht voor mkb-maakbedrijven. Metaalunie roept de overheid onder meer op om te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk. “99% van de Nederlandse bedrijven heeft minder dan 50 medewerkers. Daarom is het onbegrijpelijk dat juist dit kleinbedrijf tegen zoveel regelgeving aanloopt die ook nog onevenredig zwaar uitpakt”, vindt Tjeuvo Verhoeven, directeur van Verhoeven Constructie bv uit Zevenbergen en voorzitter van de Metaaluniecommissie ‘Ondernemerszaken’.

Volgens Verhoeven horen ondernemers al jarenlang vanuit de politiek mooie woorden over het kleinbedrijf, maar in de praktijk zien ze er in de aanpak van regeldruk weinig van. “Sterker nog: de regeldruk is tijdens dit kabinet weer met een paar miljard toegenomen. Geld dat veel beter besteed kan worden. Daarom de oproep aan Tweede Kamer en het nieuwe kabinet: maak prioriteit van de aanpak van regeldruk volgens Think Small First én Act Small First. Bij nieuwe én bestaande regelgeving! Maak én haal kwantitatieve reductiedoelstellingen per ministerie”.

In het huidige regeerakkoord is een belangrijke rol gegeven aan de zogenaamde MKB Toets bij nieuwe regelgeving. Verhoeven: “Ik heb zelf aan zo’n MKB Toets meegedaan en hoor ook de reacties van collega’s en Metaalunie. Daaruit blijkt dat de meeste ministeries een MKB Toets vaak niet als iets vanzelfsprekends zien. Te vaak wordt het nog overgeslagen door of gezien als een vervelende ‘afvinkverplichting’ voor het ministerie. In het laatste geval worden mkb-ondernemers wel om hun reactie gevraagd, maar wordt er vrijwel niets meegedaan en laat de terugkoppeling te wensen over.” Het ministerie van EZK dat coördinator van de regeldrukvermindering is, heeft volgens Verhoeven onvoldoende gezag bij de verschillende ministeries om de bedoelde MKB Toets goed af te dwingen. “Ik heb mij laten vertellen dat deze regeldrukverminderingstaak voor 2010 door het ministerie van Financiën met meer succes werd vervuld. Dat ministerie heeft meer machtsmiddelen. Het lijkt mij dan ook slim om in een nieuw regeerakkoord de aanpak van regeldruk stevig bij Financiën neer te leggen.”

Verhoeven heeft zelf de laatste twee jaar een rol vervuld in de door EZK in het leven geroepen ‘Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven’. “Eén van de lessen die hieruit geleerd kunnen worden, is dat in een volgend kabinet er een echte aanpakclub met meer macht en gezag moet komen. De huidige Commissie mocht zich namelijk om allerlei redenen niet bemoeien met juist die wetgeving waar kleine ondernemers het meeste last hebben. Zoals de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de Poortwachter-verplichtingen daarbij”, zegt Verhoeven. “Maar ook hebben we ons verbaasd over een overheidsinstantie als het CBS. Die vindt het normaal dat een bedrijf met nog geen 25 medewerkers tien tot tientallen CBS-enquêtes in één kalenderjaar moet invullen. Bij zo’n instantie ontbreekt de menselijke maat. Waarom wordt er geen plafond ingebouwd van een maximaal aantal enquêtes per individueel bedrijf?”

Hoe minder de mkb-ondernemer last heeft van onnodige regeldruk, hoe meer tijd er is voor ondernemen en hoe verder de maatschappelijke waarde van het mkb kan groeien vindt Verhoeven. “Tijd om het mkb vooral in de praktijk meer te koesteren en minder met mkb-onvriendelijke regelgeving op te zadelen!”

Zie ook de speciale pagina: Verkiezingen 2021.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Exportpotentie

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl