U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Tref alle energiebesparende maatregelen
Wet- en regelgeving verplicht veel ondernemers tot energiebesparing. In het Activiteitenbesluit staat dat alle energiebesparende maatregelen genomen moeten worden met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Ook moet de overheid eens per vier jaar via het E-loket geïnformeerd worden welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn (via deze link kunt u beoordelen of deze verplichtingen ook voor u gelden).

Op basis van de regeling Versterkte Uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht (VUE) stelt de minister van EZK voor het jaar 2020 en 2021 in totaal € 9.565.000 (incl. btw) beschikbaar aan het bevoegd gezag, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten voor extra menskracht om zo de gewenste versterking en versnelling te kunnen bieden aan controles en handhaving.

Dit betekent voor u dat mogelijk meer handhavend opgetreden zal worden tegen niet naleving van de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen en het informeren over de getroffen maatregelen. Wij adviseren u dan ook om te onderzoeken of u alle maatregelen heeft getroffen en of u aan de informatieplicht heeft voldaan. De maatregelenlijst kunt u terugvinden op onze website via deze link.

Vragen of meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een adviseur bestuursrecht. U kunt hen bereiken via bj@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Exportpotentie

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl