U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Subsidieregelingen voor bedrijfsvoertuigen
Het Klimaatakkoord stelt onder andere ‘groen op weg’ ten doel. Het kabinet stelt daarom subsidies beschikbaar voor de aanschaf van uitstootvrije bedrijfsvoertuigen.

Subsidieregeling voor vrachtwagens
In maart 2021 start de nieuwe ronde van de groene DKTI-innovatieregeling (voluit: Subsidieregeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). U kunt vanaf 23 maart 2021 subsidie verkrijgen voor het investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4250 kg. Dit zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking.

Het kabinet trekt een eerste bedrag van 11 miljoen euro uit, zodat ondernemers ervaring op kunnen doen met gebruik in de praktijk. Voorwaarde van het verkrijgen van de subsidie is wel dat de opgedane kennis en ervaringen met deze uitstootvrije voertuigen worden gedeeld, zodat de markt versneld op gang komt. Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dkti-transport

Subsidieregeling voor bestelbussen
Ook is de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) per 8 februari 2021 in werking getreden. Met deze regeling kan per 15 maart 2021 subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf of lease van een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto. Het moet gaan om een koop- of financial leaseovereenkomst die op of na 1 januari 2021 is gesloten. De overeenkomst mag ook nog niet definitief zijn. De subsidie kan oplopen tot 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto. Het kabinet heeft voor dit jaar 22 miljoen beschikbaar gesteld. Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba

Deze regeling is een voorloper op de Zero Emissiezone Stadslogistiek. In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 een aantal Nederlandse steden een zero emissiezone invoeren voor stadslogistiek. Een zero emissiezone is een binnenstedelijk gebied in een gemeente waar erg vervuilende motorvoertuigen worden geweerd. Deze subsidieregeling dient dan ook als ondersteuning voor ondernemers die in zo’n toekomstige zone moeten zijn.

Voor beide regelingen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Vraag de subsidie dan ook tijdig aan.

Vragen of meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een adviseur bestuursrecht. U kunt hen bereiken via bj@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Exportpotentie

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl