U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari - maart) aan te vragen is open vanaf 15 februari tot en met 14 maart.

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent 3 tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)
Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Simulatietool NOW
Met deze simulatie kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

> Bekijk voor elke aanvraagperiode NOW een aparte simulatietool.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Overzicht NOW


   2020  2021
Aanvraagperiode
1e
2e
3e
 4e 5e
Maanden
 maart t/m mei
juni t/m september
oktober t/m december
januari t/m maart
april t/m juni
Aanvraagloket
voorschot open
6 april t/m
5 juni 2020
6 juli t/m
31 augustus 2020
16 november t/m
13 december 2020,
15 t/m 27 december 2020
15 februari t/m
14 maart 2021*
17 mei t/m
13 juni 2021
Aanvraagloket
definitieve
berekening open
7 oktober
15 april 2021*
Na 1 september 2021*
Na 1 september 2021* 
Na 1 september 2021* 
Minimaal
omzetverlies
20%
20% 20% 
20% 
20% 
Maximale
tegemoetkoming
90%
90%
80%
85%
85%
Opslag voor
aanvullende lasten
30%
40%
40%
40%
40%
Bovengrens loon
per werknemer
€ 9.538 (2x
max. dagloon
€ 9.538 (2x
max. dagloon
€ 9.691 (2x
max. dagloon
€ 9.718 (2x
max. dagloon
€ 9.718 (2x
max. dagloon
Referentiemaand
loonsom bij
voorschot
jan. 2020 / nov. 2019
(peildatum 15 maart 2020)
maart 2020 / nov. 2019
(peildatum 15 maart 2020)
juni 2020 / apr. 2020
(peildatum 26 aug. 2020)*
juni 2020 / apr. 2020
(peildatum 26 aug. 2020)*
juni 2020 / apr. 2020
(peildatum 26 aug. 2020)* 
Referentiemaand
loonsom bij
definitieve
berekeningen*
jan. 2020 (maart 2020)*
Peildatum:
15 maart 2020
maart 202)
Peildatum:
15 maart 2020
juni 2020
Peildatum:
 26 augustus 2020
juni 2020
Peildatum:
 26 augustus 2020 
juni 2020
Peildatum:
 26 augustus 2020 
Periode
omzetverlies
De omzetdalings-periode van drie kalendermaanden vangt aan op 1 maart, 1 april of 1 mei
De omzetdalings- periode van vier kalendermaanden vangt aan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als gebruik is gemaakt van de voorgaande NOW-subsidieperiode dan
volgt de periode van het omzetverlies automatisch de eerdere periode.
De omzetdalings- periode van drie kalendermaanden vangt aan op 1 okt., 1 nov. of 1 dec. Als gebruik is gemaakt van de voorgaande NOW-subsidieperiode dan volgt de periode van het omzetverlies automatisch
de eerdere periode.
De omzetdalings- periode van drie kalendermaanden vangt aan op 1 jan., 1 feb. of 1 mrt. Als gebruik is gemaakt van de voorgaande NOW-subsidieperiode dan volgt de periode van het omzetverlies automatisch
de eerdere periode.
De omzetdalings- periode van drie kalendermaanden vangt aan op 1 apr., 1 mei of 1 juni. Als gebruik is gemaakt van de voorgaande NOW-subsidieperiode dan volgt de periode van het omzetverlies automatisch
de eerdere periode.
Betaling voorschot
3 aparte betalingen
(3 x 1 maand)
2 aparte betalingen
(2 x 2 maanden)
3 aparte betalingen per tranche
(3 x 1 maand)
3 aparte betalingen per tranche
(3 x 1 maand)
 3 aparte betalingen per tranche
(3 x 1 maand)
Ontslag wegens bedrijfsec. redenen
150% van de loonsom van de desbetreffende werknemer(s)
100% over drie (niet vier) maanden + evt. 5% bij collectief ontslag
Contact opnemen met  NOW UWV voor ondersteuning bij begeleiding naar ander werk. Bij uitblijven melding 5% korting bij tegemoetkoming.
Loonsom
Loonsom zo veel mogelijk gelijk houden
 Loonsom zo veel mogelijk gelijk houden Loonsom mag niet max. 10% dalen tov. juni 2020*
 Loonsom mag niet max. 10% dalen tov. juni 2020* Loonsom mag niet max. 10% dalen tov. juni 2020* 
Benodigde verklaringen tbv. definitieve berekening
 
Geen verklaring
 Voorschot < € 20.000 / subsidie < € 25.000
Derdenverklaring
 Voorschot > € 20.000 / subsidie > € 25.000
Accountantsverklaring
 Voorschot > € 100.000 / subsidie > € 125.000
Verbod op bonussen, divident of aankoop eigen aandelen
 Geldt voor gehele concern als aanvraag op werkmij. niveau wordt ingediend, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming. Dat verbod geldt niet als de omzet bepaald is op concerniveau.
Het verbod geldt bij een voorschot boven de € 100.000 of een definitieve vaststelling boven de € 125.000 en bij aanvraag op werkmaatschappijniveau, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming. Bij aanvraag van omzet, bepaald op concernniveau, dan geldt het verbod alleen voor de rechtspersoon die NOW aanvraagt. Voor bedrijfsonderdelen die geen NOW hebben aangevraagd geldt het verbod dan niet. Het verbod geldt wel voor gehele concern als aanvraag op werkmaatschappijniveau wordt ingediend, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming.
Concerns & Groepen
Bepaling omzetverlies
Op concernniveau, tenzij niet het benodigde % omzetverlies wordt behaald, dan op niveau van individuele werkmaatschappij. Indien op werkmaatschappijniveau, periode en omzetverlies en gelijk trekken aan andere werkmaatschappijen. Voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau gelden aanvullende voorwaarden.
Groepssamenstelling per
1 maart 2020
 1 juni 2020
1 oktober 2020
1 oktober 2020
1 oktober 2020
 
Verplichtingen
Inspannings- verplichting om personeel te informeren over NOW-aanvraag.
Inspannings- verplichting om personeel te informeren over NOW-aanvraag en om werknemers te stimuleren met ontwikkeladvies of scholing.
Inspanningsverplichting om personeel te informeren over NOW-aanvraag. Inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren met ontwikkeladvies of scholing. Inspanningsverplichting begeleiden naar ander werkbij voornemen beëindigen arbeidsovereenkomst of niet voortzetten van arbeidsovereenkomst. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen binnen 5 dagen contact opnemen met UWV voor ondersteuning bij begeleiding naar ander werk. Bij uitblijven melding, 5% korting op tegemoetkoming.
* Data onder voorbehoud. Zodra de data definitief zijn worden deze op uwv.nl gedeeld. 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl