U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Aanwijzen daken bedrijven voor duurzaam gebruik moet haalbaar en betaalbaar zijn
Het voornemen van het ministerie van BZK om gemeenten de bevoegdheid te verlenen om de daken van bedrijven aan te wijzen voor duurzaam gebruik, moet haalbaar en betaalbaar zijn. Dit belangrijke criterium werd door Metaalunie bestuursleden gedeeld tijdens een overleg met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat duurzaam gebruik zou dan een brede scope kunnen hebben; van het installeren van zonnepanelen tot het bergen van water; bijvoorbeeld door de aanplant van sedum, vetplantjes die vocht opnemen.

Het overleg vond plaats in het kader van een zogenaamde MKB-toets. “Met het aantreden van het huidige kabinet Rutte is de lang uitgesproken wens van Metaalunie vervuld dat wet- en regelgeving eerst en vooral getoetst moet worden op de uitvoerbaarheid door mkb-ondernemers”, zegt Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie Metaalunie. “Tijdens het overleg is gewezen op zaken als verzekerbaarheid, technische draagkracht van het dak en betaalbaarheid. Idealiter zou de regeling zo aantrekkelijk in elkaar moeten steken dat er geen aanwijzing nodig is maar een ondernemer volledig vrijwillig met zijn dak aan de slag gaat”. Ook is benadrukt dat het niet zo kan zijn dat een ondernemer de onmogelijkheden van duurzaam dak gebruik moet bewijzen maar dat het aan de ambtenaar is om te bewijzen dat alle signalen voor uitvoering op groen staan. “Het spreekt voor zich dat Metaalunie nauw betrokken blijft bij dit dossier en over de voortgang informeert”, aldus Wyfker.

Na afloop van de MKB-toets is vanuit Metaalunie zelf nog een schriftelijke inbreng geleverd in het kader van de internetconsultatie die tot 5 februari open stond. Deze inbreng is hier te raadplegen.

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Een beetje
positief

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl